Preken over: "Jezus"

"Jezus, de Christus: het Lam van God"
Door broeder S. van Groningen op 21 april 2024
Trefwoorden: Pesach, Pasen, Israel

"Hoop"
Door broeder J. Nugter op 24 maart 2024
Trefwoorden: Hoop, Opgewekt uit de dood, Opstanding

"[...]chrift, en is gevestigd in een Persoon, namelijk: Jezus Christus.[...]"

"Het jonge leven van de Heere Jezus"
Door broeder G. Vochteloo op 18 februari 2024
Trefwoorden: Tempel, Moederschoot, Troost

"De Wederkomst van de Heere Jezus"
Door broeder A. Knoester op 23 juli 2023
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Opname

"Jezus is Overwinnaar"
Door broeder G. van Wijngaarden op 25 juni 2023
Trefwoorden: Verzoeking, Aanbidding, Overwinnaar

"Het mandaat dat de Heere Jezus geeft"
Door broeder J. Schep op 26 maart 2023
Trefwoorden: Opstanding, Mandaat, Heilige Geest

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder A. van Andel op 26 februari 2023
Trefwoorden: Woord van God, Offers, Gods Gerechtigheid

"Ik kom u halen!"
Door broeder N. Groot op 12 juni 2022
Trefwoorden: Feesten, Bazuinenfeest, Jezus komt

"Jezus zien in de geschiedenis van Jozef"
Door broeder D. Steenhuis op 26 mei 2022
Trefwoorden: Hemelvaart, Jozef, Typologie

"Abraham zag de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 4 april 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden:

"Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning"
Door broeder S. van Groningen op 23 maart 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, Eindtijd

"[...]den, zodat we het juiste zicht houden op Christus Jezus. Hij die roept is getrouw![...]"

"Zacheus: een Jezus-volger"
Door broeder J. Lukasse op 24 oktober 2021
Trefwoorden: Ontmoeting, Bekering, Zalig

"Zicht op de Heere Jezus"
Door broeder T. van Ommen op 4 juli 2021
Trefwoorden: Erfgenaam, Licht der wereld, Genadetijd

"De Heere Jezus: De Spruit"
Door broeder D. Steenhuis op 7 juni 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Spruit

"De Heere Jezus: de Bruidegom"
Door broeder D. Steenhuis op 3 mei 2021
Trefwoorden: Bruidegom, Lichaam van Christus

"Gaat Jezus voorbij?"
Door broeder H. Frinsel op 25 april 2021
Trefwoorden: Emmaus, Verwachting, Verwarring

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"De Heere Jezus: de Redder van de wereld"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Redder, Wereld

"Jezus Christus brengt echte vrede"
Door broeder A. van den Berk op 13 december 2020
Trefwoorden: Vrede, Blijdschap, Rust

"Jozef en zijn omgaan met Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 29 november 2020
Trefwoorden: Teleurstelling, Geloof, Vertrouwen

"De Heere Jezus: De Engel des Heeren"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Engel des Heeren, Engel, Doornstruik

"De Heere Jezus: De Schepper"
Door broeder D. Steenhuis op 7 september 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Schepping, Schepper, Adam

"Vanuit het donker op Jezus zien"
Door broeder S. van Groningen op 6 september 2020
Trefwoorden: Woord van God, Onvergankelijkheid, Ark van het verbond

"Genesis is het boek van en over de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 augustus 2020
Trefwoorden: Gemeente, Adam, Bedekking

"Het Herderschap van Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 16 augustus 2020
Trefwoorden: Herder, Schapen, Opname

"Wat dan nog? Jezus is er toch?"
Door broeder B. van den Bosch op 7 juni 2020
Trefwoorden: Trooster, Eenzaamheid, Vast voedsel

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]en besluiten van Abram en Sarai niet weg. De Here Jezus Christus houdt van ons en is voor ons allen gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons leve[...]"

"De opgroeiende Jezus"
Door broeder A. van den Berk op 1 maart 2020
Trefwoorden: Jeugd, Wijsheid, Bar mitswa

"Zeven fotos van de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020
Trefwoorden: Heilige Geest, Hemelse gewesten, Wapenrusting

"De Heere Jezus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Bovenzaal, Profetie

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"Johannes de Doper over de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Johannes de Doper, Profetie, Boom des Levens

"Jezus volgen"
Door broeder B. van Twillert op 17 februari 2019
Trefwoorden: Liefde, Volgen, Aangename geur

"Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."
Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, Profetisch woord

"Verlossing door Jezus bloed"
Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018
Trefwoorden: Bedrog, Verlossing, Tabernakel

"Wat zei de Heere Jezus er van?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Jezus wandelt op de zee"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 juli 2018
Trefwoorden:

"Gods garantie is de Here Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser

"De Here Jezus is opgestaan uit de doden"
Door broeder J. Nugter op 8 april 2018
Trefwoorden: Opstanding, Dood, Opgewekt

"Wees positief met kerst (kort fragment)"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2017
Trefwoorden: Kerst, Jezus komt

"Jezus komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 10 december 2017
Trefwoorden: Jezus komt, Jozua, Zwaard

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]et direct, maar zond de Engels des Heere (de Here Jezus Christus) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. De Israelieten bleven de afgo[...]"

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]ebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzic[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...] Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]digen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik'[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze wereld (climax), maar de mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham ge[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Je[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]ns wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Jaazanja: d[...]"

"Leven voor de dag van Jezus Christus"
Door broeder N. Groot op 23 juli 2017
Trefwoorden: Bidden, Bemoediging, Bewust leven

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]en. Ruth moest zelf niet in actie komen. De Here Jezus Christus wilde Zijn vleugelen spreiden over Israel. Ruth vroeg Boaz om zijn vleugels over haar[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]sen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van G[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de[...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...] Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schap[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]efde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]issen zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]eroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok; wij zijn de ranken. Als wij in Hem blijven, dragen wij veel vrucht. "Spre[...]"

"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"
Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen

"Het lijden van de Here Jezus"
Door broeder J. Nugter op 26 maart 2017
Trefwoorden: Aren plukken, Wet, Sabbat

"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"
Door broeder N. Groot op 12 februari 2017
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens

"De Here Jezus is mijn Herder"
Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017
Trefwoorden: Herder, Hoop, Redding

"Jezus Christus; de geestelijke rots"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de N[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]ijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Sa[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toege[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]m gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervarin[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. God[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]ling te bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes i[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"Heere, Adonai, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van M[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]herstel, maar ook een geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de benauwdheid[...]"

"De opstanding van de Heere Jezus / De zweetdoek"
Door broeder P. van der Lugt op 27 maart 2016
Trefwoorden: Pasen, Zweetdoek, Opstanding

"In Christus zijn Gods beloften ja en amen"
Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]t huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de h[...]"

"Jezus ervaren in je leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 februari 2016
Trefwoorden: God spreekt, God waakt, God beschermd

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]ns kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden [...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]et volk Israel en kwam naar het volk toe. De Here Jezus zag, hoorde en kende de angst van de discipelen en kwam naar hen toe en stapte in de boot. De[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]n feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuur[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...] heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen g[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]rgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de moge[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]met een vraag. Veel gesprekken van en met de Here Jezus Christus beginnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mensen. Te[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]meente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]de. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Z[...]"

"En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"
Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015
Trefwoorden: Berg, Verheerlijking, Hemel

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"De Here Jezus Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem[...]"

"Openbaring van Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]nagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiede[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]d een schoof van de eerstelingen bewogen: de Here Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelin[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...] engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leve[...]"

"Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Jezus, Verlossen

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]en werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]len gingen vissen, maar zij vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here J[...]"

"Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"
Door broeder D. Steenhuis op 13 april 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shamma, Hemel

"Jozef leeft. Jezus leeft!"
Door broeder A. Haverkamp op 5 april 2015
Trefwoorden: Pasen, Verzoening, Jozef

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]ar er is vreugde in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]ds toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"

"Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Tsidkenu, Gerechtigheid

"Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder"
Door broeder D. Steenhuis op 2 februari 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Rohi, Herder

"Jezus leven en volgen"
Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015
Trefwoorden: Luisteren, Leven, Volgen

"Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shalom, Vrede

"Jezus kwam voor Israel en de volken"
Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias

"Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"
Door broeder T. Stier op 14 december 2014
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, Hogepriester

"Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"
Door broeder D. Steenhuis op 1 december 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Heilig, Heiliging

"Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 23 november 2014
Trefwoorden: Koning, Joas, Beeld

"Jahweh - Nissi: de HEERE is Banier"
Door broeder D. Steenhuis op 3 november 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Banier, Amalek

"Jahweh - Rophe: de HEERE is Heelmeester"
Door broeder D. Steenhuis op 6 oktober 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Rophe, Heelmeester, Medicijn

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]e bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren ware[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...] had verdriet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus [...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkri[...]"

"Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"
Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]n deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn al[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]en. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij moge[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...] alleen. Is ons leven volkomen gericht op de Here Jezus Christus? Laten we elkaar stimuleren ons te richten op Hem![...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...] kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkh[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: [...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pink[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]rgaren. God heeft echter een plan om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te maken van hemelse zegeningen. De Here Jezus bidt en pleit voor ons.[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]doopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kra[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]ling met heel Zijn schepping en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]lijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstele[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]e verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over he[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...] in. Hij trok het leven van Jona omhoog. De Here Jezus Christus was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk in onze plaats. Maar God greep in. Hi[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]ij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werk[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]an de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwel[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...] bevestigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maa[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]an zal de Heilige Geest voor ons bidden. De Here Jezus Christus pleit en bidt voor ons. [...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]d op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]r zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw en bek[...]"

"De laatste staatsgreep van de satan"
Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Satan, Jezus Christus

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]en besluiten van Abram en Sarai niet weg. De Here Jezus Christus houdt van ons en is voor ons allen gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons leve[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als w[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]horen we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betre[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]chten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het oude[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...] wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerl[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]te in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld v[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]doen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de do[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]zen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We er[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]en de boodschap van verzoening uitdragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworden. Hij heeft onz[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...] is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij hei[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Verv[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]an Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gesto[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]r vrij voor de halve prijs van een slaaf. De Here Jezus Christus werd verraden voor de volle prijs van een slaaf. Gods liefde en gerechtigheid ontmoet[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]en niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wi[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]avid werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zi[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van de verlamde lijkt de frustra[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]isten uittrekken in de wereld. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, daden of gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]leven van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligd[...]"

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich t[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]der. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben [...]"

"Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"
Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus, Knecht

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]an ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.<br/><br/> Het tweede snoer:<br/> 1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.<br/> [...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] is dat God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar va[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"
Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig vrederijk, Jezus Christus

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]d schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]. God heeft gedachten van vrede over ons. De Here Jezus Christus is onze vrede. Asaf besloot zijn gedachten te richten op wie God is. Niet Asaf zelf m[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]jn met de Heilige Geest, dan lijken we op de Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden verhinderd in de vervullin[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]eur is rood, wat wijst naar het offer van de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij p[...]"

"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"
Door broeder T. Stier op 9 december 2012
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus [...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]tus zijn wij een. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zuste[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonn[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]e hebben eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het zoeken van de Here Jezus Christus o[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]ij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij gerechtvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had va[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]ere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! Gods fundament kan niet vernietigd worden. Jezus [...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. Bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zo[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]n van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mense[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]m elkaar aan te moedigen om op de weg van de Here Jezus Christus te blijven wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan nie[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]d geminacht. Hij was daarin een beeld van de Here Jezus Christus. David en Timoteus waren jong, maar een voorbeeld voor anderen. We moeten het nie[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijde[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]gt voor ons. We mogen wandelen in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekom[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]aar Hem toegroeien. Er is er maar een belangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. H[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"De Here Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle zonden z[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent [...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]oor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch z[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]eft ons opofferende liefde in ons hart. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?", opdat wij niet [...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...], maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is [...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]d daalde neer om Zijn volk te redden. Ook de Here Jezus is in eerste instantie gekomen om Zijn volk te redden. Mozes werd geroepen voor een nieuwe, [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...] drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]e hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaat[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]en hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderd[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...] opstelde. Wij hebben een volmaakte borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste keuze van Jacob, om Benjamin los te laten werd God openbaar in het l[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]onder, elk verhaal zit het echte verhaal. De Here Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de Joodse leiders om duidelijk te maken dat het nie[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...] Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"De Here Jezus Christus had al zijn discipelen lief en in het bijzonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]epen (Hebreeen 12:2) om ons te richten op de Here Jezus Christus. Hij wilde in Zijn lijden vruchtbaar zijn voor ons. Ook Paulus wilde voor alles vruch[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]ing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]n een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel verv[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]p aan Jozef lag de nadruk op het werk van de Here Jezus. Lukas 19:10, Joh. 1:11. De Here Jezus Christus is gekomen om te zoeken en te redden wat verlo[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]e. We moeten de geestelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden he[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] ('wij kunnen het maken') wilde graag met de Here Jezus Christus spreken. De Here Jezus Christus kende het hart van Nicodemus en reageerde niet op de [...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, re[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]el had vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft al[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]oording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons bemoed[...]"

"Met Christus Gezeten"
Door broeder J. Nugter op 23 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"Met Christus Opgestaan"
Door broeder J. Nugter op 22 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"Met Christus Gestorven"
Door broeder J. Nugter op 21 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...] haar leven. God heeft leven gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus. De Heere heeft niet alleen gezien, maar ook voortdurend gehoord dat Lea verdriet h[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om d[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]de toekomstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan i[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij ondersch[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]nen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan.[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]g zich niet voor God. Ook Petrus ontkende de Here Jezus te kennen, toen zijn geloof op de proef werd gesteld. Wat gebeurt er met ons geloof als ons ge[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]cht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te l[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]taat geruime tijd stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaa[...]"

"De volgende stap"
Door broeder N. Groot op 26 juni 2011
Trefwoorden: Jezus, Dicipelschap

"Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"
Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011
Trefwoorden: Verzoening, Wederkomst, Hemelvaart

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede[...]"

"Het lijden en sterven van onze Here Jezus"
Door broeder B. van den Bosch op 17 april 2011
Trefwoorden: Lijden, Sterven, Jezus Christus

"De rijke jongeling"
Door broeder J. Nugter op 20 maart 2011
Trefwoorden: Evangelie, Radicaal, Jezus volgen

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]een zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze l[...]"

"Jezus Christus is soeverein over alles"
Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, Geloof

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...] heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan wille[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]d worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]ch nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]n God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot w[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]euwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen ve[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]ssias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te ster[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]komen geleidelijk ons leven binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dezelfde manier als Eva werd beproefd. De Here Jezus neemt rigour[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"In deze Bijbelgedeelten lezen we wie Jezus Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]lofte. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet m[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]e. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment! Wij moeten keuzes m[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]d komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij al[...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]en we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is gekomen om onze vreugde vol te maken. Hij is groot! We vergeten te genieten van de dingen, [...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]zij (een ook wij) kunnen dat niet. Alleen de Here Jezus kan en heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat ov[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...] de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem [...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]n in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze [...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]j zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De Messias zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]od is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...] alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, d[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]e leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe sch[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]eilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en [...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...] Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterv[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]edeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Konin[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]ngen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]j kracht ontvangen om te getuigen van de naam van Jezus Christus. [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"De Here Jezus was uit de hemel gekomen en is weer naar de hemel gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Hemelvaart betekent[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn leven. Een last in het leven bele[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van [...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]hoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspr[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]ns waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de dode[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]en tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is. <br/> <br/> Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mens[...]"

"Over (aankondigingen van) de geboorte van Jezus"
Door broeder J. Nugter op 12 maart 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Geboorte, Jezus Christus

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"De liefdesuiting van de Here Jezus is door woorden en daden. Bij deze maaltijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]lig. De weg tot God is wel veranderd door de Here Jezus. God is een hemelse Vader, die boven alles troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naa[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"De Farizeeen morden tegen de Here Jezus, toen Hij een zondaar aansprak. De Here Jezus vertelde vervolgens drie gelijkenissen over het verloren schaap,[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]ng. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven i[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]Filistijnen de nederlaag lijden. Ons Lam, de Here Jezus, is geofferd en in Hem hebben wij de overwinning. De steen "EbenHaezer" herinnerde de Israelie[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We moge[...]"

"Wegneming van de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Wat is de Gemeente?"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Kenmerken van de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Verantwoordelijkheden in de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Wat voor vat ben jij?"
Door broeder J. Nugter op 16 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]otdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen t[...]"

"Komst van de Here Jezus op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 februari 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]rd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is vertrouwen dat de Here Jezus [...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]n Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, h[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]eer nodig dan onder de indruk te zijn van de Here Jezus Christus om opnieuw geboren te worden. Als we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan w[...]"