Preken over: "Jesaja"

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]nen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de Heerlijkheid van de Heere mocht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij [...]"

"God gedenkt ons"
Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016
Trefwoorden: Bidden, Beloften, Gedenkt

"[...]attheus 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebreeen 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebreeen 8:12[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd ove[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossin[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]eft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden [...]"

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"[...]gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)<br/> <br/> Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich ov[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"
Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus, Knecht

"Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede

"Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"
Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig vrederijk, Jezus Christus

"Jesaja - hoofdstuk 1 t/m 5"
Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Glorie van God, Sion, Christus

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]ozef en zijn gezin en de weg van de drie wijzen ( Jesaja 60:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Her[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]vaders, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johan[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zi[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]jn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (Jesaja). Filippus vertelde hem het evangelie: Jezus Christus. De Here Jezus ziet ons. Hij ziet de [...]"