#1: "Jeruzalem dat ik bemin"

Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019.
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel


#2: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van JERUZALEM, maar de vrede van JERUZALEM lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: JERUZALEM, Hemelvaart, Profetieën


#3: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...] heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in JERUZALEM. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij z[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#4: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]em leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar JERUZALEM had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten v[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#5: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]s leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning JERUZALEM binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Isra?l te ve[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#6: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"De eerste optocht eindigde in een catastrofe. De tweede optocht eindigde in het beoogde doel. David verlangde om de ark naar JERUZALEM te brengen. De ark (van God) was de troon van God op aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in JERUZALEM en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ar[...]"
Trefwoorden: Optocht


#7: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]de groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin het volk veel handel zal drijven. God zal hen verlossen uit handen van Babel en brengen naar JERUZALEM. Laten we de Here loven om Zijn goedertierenheid. [...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#8: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"Het was feest in JERUZALEM, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#9: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in JERUZALEM waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de Messias, maar niet een Messias die uit de hemel kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#10: "Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: JERUZALEM


#11: "Jeruzalem en Ik"

Door broeder H. Huijzer op 1 mei 2011.
Trefwoorden: JERUZALEM, Verandering, JAWEH


#12: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]ht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit JERUZALEM. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#13: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]sen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is.

Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in JERUZALEM waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho (Palmstad) op naar de berg Sion.

In Mark 10 : 46 t/m[...]"
Trefwoorden: JERUZALEM, Pasen


#14: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de belegering van JERUZALEM door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een profetische boodschap. Israel zal weer in grote benauwdheid komen. De psalm spreekt ook tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here [...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Jeruzalem'.