Preken over: "Jeruzalem"

"De vrede van Jeruzalem"
Door broeder P. van der Lugt op 10 mei 2020
Trefwoorden: Vrede, Jeruzalem, Tempel

"De Koning van Sion komt / Intocht in Jeruzalem"
Door broeder J. Nugter op 5 april 2020
Trefwoorden: Profetie, Hosanna, Ezel

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de [...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]l schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]s verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...] geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is ee[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...] het beoogde doel. David verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de troon van God op aarde tijdens het oude testament. Dav[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]en verlossen uit handen van Babel en brengen naar Jeruzalem. Laten we de Here loven om Zijn goedertierenheid. [...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent:[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de Messias, maar n[...]"

"Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Jeruzalem

"Jeruzalem en Ik"
Door broeder H. Huijzer op 1 mei 2011
Trefwoorden: Jeruzalem, Verandering, JAWEH

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]ood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christ[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]dertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door [...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...] geschreven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een profetische boodschap. Israel zal weer in [...]"

"Openbaring 21 - Het Nieuwe Jeruzalem"
Door broeder D. Steenhuis op 11 maart 2002
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring