#1: "Een kostbare schat"

Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020.
Trefwoorden: Israel, Priesters, Schat


#2: "Staan op Zijn beloften"

Door broeder B. Romijn op 9 februari 2020.
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Jozua, Israel


#3: "Paulus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop


#4: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg


#5: "Wat gebeurt er dan met Israel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, Opname, Gemeente


#6: "Het Geheimenis"

Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019.
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus


#7: "De Heilige van Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018.
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning


#8: "Israel in de belangstelling"

Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018.
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht


#9: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Isra?lieten door de Heere een groot deel van het land Kana?n hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Isra?lieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Isra?lieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#10: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#11: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#12: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#13: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#14: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"God wil een relatie met ons in plaats van prestatie door ons. Hoe is de balans in ons leven tussen prestatie en relatie? God wil een relatie in ons leven; God maakt geen verschil tussen ons priv?- en werkleven. Mozes had Zippora en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonvader nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#15: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"Naomi zocht een plaats van rust voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth rust in het huis van haar man. Boaz is een beeld van God en Ruth is het beeld van Isra?l. Isra?l zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. Naomi woonde te midden van de vijanden van Isra?l. Ruth moest gaan liggen aan [...]"
Trefwoorden: Losser, ISRAëL, Vleugels


#16: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#17: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"God heeft er alles aan gedaan om Isra?l vruchtbaar te maken. Isra?l wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de [...]"
Trefwoorden: Wijngaard, ISRAëL, Vrucht


#18: "Wat is het verschil met Israel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 maart 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Vluchtsteden, Israel, Jozef


#19: "Er zal een nieuwe dag aanbreken"

Door broeder T. Stier op 11 december 2016.
Trefwoorden: Israel, Messias, Licht


#20: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede toekomst. Isra?l moest zich gedragen in ballingschap. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#21: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adona?, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#22: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"Wij mogen ook ons persoonlijk vasthouden aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Isra?l gericht. God bemoeit zich nog steeds met Isra?l. Hij verkoos Isra?l, Hij verloste Isra?l, Hij zorgde voor Zijn volk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God he[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#23: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"Hebben wij ontzag voor het gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten,[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#24: "In wie vinden wij onze identiteit"

Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016.
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van ISRAëL


#25: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#26: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"Het leven van een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daar[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#27: "Op die dag..."

Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015.
Trefwoorden: Israel, Herstel, Wederkomst


#28: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#29: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"De eerste keer sprak een engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetie?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#30: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"Mensen voelen zich vaak heel eenzaam en niet begrepen. Om die reden plegen veel mensen zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Ba?l. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#31: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#32: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een voorspoedig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#33: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#34: "Jezus kwam voor Israel en de volken"

Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014.
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias


#35: "Liefde voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 5 oktober 2014.
Trefwoorden: Israel, Liefde, Pijn


#36: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"De bouw van de twee pilaren in de tempel wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Isra?lieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van [...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#37: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"Paulus had een bewogen hart voor zijn eigen volk Isra?l. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Isra?l blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#38: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#39: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetie?n vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#40: "Hart voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014.
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen


#41: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"Nadat Mozes 40 jaar opgeleid was in Egypte, moest hij 40 jaar de schapen weiden. Hij werd toen geroepen om Israel te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel tekenen werd Isra?l uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Isra?lieten een gouden kalf in p[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#42: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"Wij voelen Gods hart kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods gerechtigheid straft het onbekeerde Israel. Gods gerechtigheid moest worden gehandhaafd, want God had een verbond gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#43: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"In Bethfag? (huis der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. D[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#44: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Isra?l kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#45: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"Het vijfde boek van de psalmen heeft overeenkomsten met het vijfde boek van Mozes; Deuteronomium. De psalm beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#46: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"In de eerste drie hoofdstukken zien we een openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de boodschap van Hosea). In liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#47: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#48: "Israel heeft echt een zegen - plaats"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen


#49: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#50: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Isra?lieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Isra?lieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#51: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Isra?l deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Isra?l in de verdrukking. Als de Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#52: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#53: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"Er zijn drie crisissen gaande: een morele, een financi?le en een machtscrisis. De wortel van deze crisissen is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Isra?lieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien,[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#54: "Geef Israel plaats in uw midden"

Door broeder C. Spek op 1 september 2013.
Trefwoorden: Israel


#55: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons geestelijk hart is de bron van ons geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#56: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#57: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"Asaf was aangewezen als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Isra?l daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#58: "Geen vermenging van wet en evangelie"

Door broeder T. Stier op 26 mei 2013.
Trefwoorden: Israel, Genade, Wet


#59: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"

Door broeder T. Stier op 17 april 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst


#60: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"

Door broeder C. Stier op 13 februari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias


#61: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#62: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"

Door broeder C. Stier op 16 januari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Profetie


#63: "Uw Koninkrijk kome - Deel 3"

Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012.
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Israel, Profetisch


#64: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Isra?l moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#65: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"Mozes werd de knecht des Heere genoemd. Hij was de meest zachtmoedige man. Hij mocht met God spreken, maar hij mocht niet het beloofde land ingaan. Mozes had niet tot de rots gesproken, maar hij had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit d[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#66: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"De Filistijnen waren een voortdurende bedreiging voor Israel. En nu hadden de Filistijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en Dav[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#67: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#68: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Ka?n. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#69: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mogen God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect v[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#70: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als ??n van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#71: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#72: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"Mozes krijgt van God de opdracht om Zijn Naam onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds God. Tot nu toe kenden de Israelieten Hem alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zich bezighoudt met Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het begin van[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#73: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"Wij weten vaak niet wat wij moeten doen in bepaalde omstandigheden. Jacob was een man vol verdriet geworden na het bericht over de 'dood' van Jozef, terwijl de broers de waarheid hebben verzwegen. Zij werden direct aan hun leugen herinnerd toen ze voor Jozef stonden, maar God bekommerde Zich niet alleen over Jozef en Jacob, maar ook over de broers.[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#74: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"Ons sieraad is ons innerlijk leven voor God. Israel was als een linnen gordel verkleefd aan God, maar de ziel van Israel was niet verkleefd aan God. Ze luisterden niet naar Zijn Woord. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zi[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#75: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"De Here leidt de weg van Jozef en zijn gezin en de weg van de drie wijzen ( Jesaja 60:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#76: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"De bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze pr[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#77: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen leren, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#78: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"Lea gaf haar zonen bijzondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het le[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#79: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#80: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"De psalm begint met de erkenning dat God ons doorgrondt (kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overgave aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#81: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#82: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"Jacob ging in opdracht van zijn vader Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar vader in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren [...]"
Trefwoorden: Horen


#83: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#84: "Gods liefde voor Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011.
Trefwoorden: Huwelijk, Tabernakel, Israel


#85: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester


#86: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#87: "God zorgt voor zijn volk"

Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel


#88: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"Asaf had als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij geestelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteinde[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#89: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"Vlak voordat Israel Kana?n binnen trok heeft God beloofd, dat God Israel nooit zou verlaten. God heeft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mogen God herinneren aan Zijn belofte. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#90: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Be?nvloeding is gericht op verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#91: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#92: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"We kunnen door omstandigheden onze vreugde kwijt raken, maar de vreugde in de Here is onze toevlucht. De schepping spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugd[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#93: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"Israel is Gods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#94: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk v[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#95: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het Loofhuttenfeest is ??n van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen H[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#96: "Israel in de beklaagdenbank"

Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel


#97: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"Afgelopen week heeft de Israelische gemeenschap het Joods Nieuwjaar gevierd. Daarnaast vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende meningen over wat nu het echte joodse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee leven. Zij denken niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here heeft aan Israel geboden om fe[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#98: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#99: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en h[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#100: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"Evangelische christenen verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stic[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#101: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"Wij krijgen hoop door wat in het Oude Testament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworde[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#102: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"Na de vreugde bij de Schelfzee moesten de Israelieten drie dagen door de woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende water was. De Israelieten waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de Israelieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was n[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#103: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#104: "Het ontstaan van Israel"

Door broeder J. Nugter op 19 februari 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Israel


#105: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"In de psalm staat beschreven welke verschrikkelijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze tijd is er veel angst voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het antisemitisme neemt toe. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de beleg[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#106: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"De tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#107: "Israel heeft toch ook beloften? "

Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel


 

Gevonden:

Er zijn 107 preken gevonden over: 'Israël'.