Preken over: "Israël"

"Israel"
Door broeder H. Schouten op 28 april 2024
Trefwoorden: Bekering, Zegeningen, Antichrist

"Jezus, de Christus: het Lam van God"
Door broeder S. van Groningen op 21 april 2024
Trefwoorden: Pesach, Pasen, Israel

"Wie zijn dat eigenlijk?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Israel, Bruid, Vaderhuis

"Hoop"
Door broeder B. Romijn op 4 juni 2023
Trefwoorden: Hoop, Israel, Belofte

"De berg van zegen en de berg van de vervloeking"
Door broeder D. van Wijck op 2 oktober 2022
Trefwoorden: Zegen en vloek, Gehoorzaamheid, Israel

"Voor zijn volk een wijngaard bereid"
Door broeder G. Vochteloo op 1 mei 2022
Trefwoorden: Israel, Vergelijken, Wijnstok

"De opstanding naar de schriften"
Door broeder S. van Groningen op 17 april 2022
Trefwoorden: Opstanding, Pasen, Israel

"Waarom een Messiaans rijk?"
Door broeder C. Stier op 8 maart 2020
Trefwoorden: Vrederijk, Adam, Israel

"Een kostbare schat"
Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020
Trefwoorden: Israel, Priesters, Schat

"Staan op Zijn beloften"
Door broeder B. Romijn op 9 februari 2020
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Jozua, Israel

"Paulus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"Wat gebeurt er dan met Israel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, Opname, Gemeente

"Het Geheimenis"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus

"De Heilige van Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning

"Israel in de belangstelling"
Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"Wat is het verschil met Israel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 maart 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Vluchtsteden, Israel, Jozef

"Er zal een nieuwe dag aanbreken"
Door broeder T. Stier op 11 december 2016
Trefwoorden: Israel, Messias, Licht

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"In wie vinden wij onze identiteit"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van Israël

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"Op die dag..."
Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015
Trefwoorden: Israel, Herstel, Wederkomst

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"Jezus kwam voor Israel en de volken"
Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias

"Liefde voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 5 oktober 2014
Trefwoorden: Israel, Liefde, Pijn

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"Hart voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"Israel heeft echt een zegen - plaats"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"Geef Israel plaats in uw midden"
Door broeder C. Spek op 1 september 2013
Trefwoorden: Israel

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"Geen vermenging van wet en evangelie"
Door broeder T. Stier op 26 mei 2013
Trefwoorden: Israel, Genade, Wet

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"
Door broeder T. Stier op 17 april 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"
Door broeder C. Stier op 13 februari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"
Door broeder C. Stier op 16 januari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Profetie

"Uw Koninkrijk kome - Deel 3"
Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Israel, Profetisch

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"Gods liefde voor Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011
Trefwoorden: Huwelijk, Tabernakel, Israel

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"God zorgt voor zijn volk"
Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"Israel in de beklaagdenbank"
Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"Het ontstaan van Israel"
Door broeder J. Nugter op 19 februari 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Israel

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"Israel heeft toch ook beloften?"
Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel