Preken over: "Isaac"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"Jacob ging in opdracht van zijn vader Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]d weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis w[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"Isaac (hij lacht of hij zal lachen) werd geboren toen Sara? al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar S[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...] te roepen terug te keren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. God stuurde Elia naar Sarefat, wat lag in de bakermat van de ba?lgodsdienst. Daar we[...]"