#1: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"Jacob ging in opdracht van zijn vader ISAAC naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar vader in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren [...]"
Trefwoorden: Horen


#2: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]d: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, ISAAC, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te reinigen. Hij is, was, h[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#3: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"ISAAC (hij lacht of hij zal lachen) werd geboren toen Sara? al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sara? heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. ISAAC is een b[...]"
Trefwoorden: ISAAC, Drie-eenheid, Geloof


#4: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]ana?nieten die in het land woonden, door Izebel, de vrouw van Achab. Elia waarschuwde door Israel op te roepen terug te keren tot de God van Abraham, ISAAC en Jacob. God stuurde Elia naar Sarefat, wat lag in de bakermat van de ba?lgodsdienst. Daar werd Elia volledig afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar het Woord van God dat door Elia werd [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Isaac'.