#1: "Het leven van Job"

Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019.
Trefwoorden: Genadetijd, INGRIJPEN


#2: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]n Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen voordat de Here Jezus Christus kan INGRIJPEN en vrede kan brengen in Isra?l. Als Isra?l de naam de Here zal aanroepen, dan zal het koninkrijk Gods komen. Op dit moment zijn er nog steeds veel Joden die God niet kennen. Joden worden ver[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#3: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]n. De ark dreigde van de wagen te glijden, maar Uzza hield de ark tegen. Zelfs het verzoendeksel kon Uzza niet redden: hij stierf. David begreep Gods INGRIJPEN niet, maar de inzettingen van God waren genegeerd. Passen wij ons denken aan de schrift of passen wij de schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbels[...]"
Trefwoorden: Optocht


#4: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]e Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan INGRIJPEN en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de kracht van Christus, die alles overwonnen heeft.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#5: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]ijderen. God is de Almachtige (Elo?m). Hij lacht spottend. De wereld doet allerlei zinloze pogingen om te ontsnappen aan Gods autoriteit. God zal INGRIJPEN en oordelen. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God schrijft in de voltooide tijd; alsof het al gebeurd is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over deze [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#6: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]nieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods INGRIJPEN werd Maria toch zwanger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de gevolgen van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christ[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#7: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal INGRIJPEN en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gord[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#8: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]ats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er ?? 1/2 ?? 1/2 n. En wel de meest INGRIJPENde. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"n hoofd kent: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#9: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]sen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal INGRIJPEN. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de zonden, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God [...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#10: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] goedheid is niet afhankelijk van de geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal uiteindelijk INGRIJPEN, maar er is nu redding en verzoening mogelijk. We leven nu in een tijd waarin de dialoog wordt aangegaan met andere godsdiensten. Wij worden voortdurend be?nvloed, maar het Woord van God is [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Ingrijpen'.