#1: "Ik ben het Brood des levens"

Door broeder P. van der Lugt op 18 februari 2018.
Trefwoorden: Brood, Brood des levens, IK BEN


#2: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (IK BEN, die IK BEN; IK BEN de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mogen Hem nu zien. De[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#3: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"Het leven van een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daar[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#4: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizee?n: "IK BEN de Goede Herder" en "IK BEN de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Scha[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#5: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"Wat is ons diepste verlangen? IK BEN het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#6: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]en nieuwe, moeilijke taak toen hij 80 jaar was. God geeft ons geen te moeilijke opdracht. Hij is altijd bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "IK BEN, Die IK BEN" stuurt ons op weg en gaat met ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten zien in het dagelijks leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen zorgen of [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#7: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar David erkende dat hij in nood was. Vervolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de IK BEN, die IK BEN). Ook riep hij Hem aan als Elo?m (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer). David herinnerde zich tijdens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#8: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]aaltijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet op. Wie op zou staan om de voeten van de anderen te wassen, zou zeggen: IK BEN de minste, ik tel nauwelijks mee. Here Jezus staat w?l op en wast de voeten. Hij gaat door de knieen: uiterste vernedering, door Zijn liefde; door het stof wil Hij gaan.

Petrus [...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'IK BEN'.