#1: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]chterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het HUWELIJK is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#2: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]ouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverhouding binnen het HUWELIJK weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag,[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#3: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]eld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het HUWELIJK, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord heerst over de tijdsgeest en de tijdsgeest dienst niet te heersen over het Woord. 'U hebt Mijn naam niet verloochend.' Jezus: de Naam boven [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#4: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het HUWELIJK van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#5: "Gods liefde voor Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011.
Trefwoorden: HUWELIJK, Tabernakel, Israel


#6: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]else Vader, die boven alles troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn Naam geheiligd in ons HUWELIJK, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschi[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Huwelijk'.