#1: "Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen..."

Door broeder J. de Jongh op 2 december 2018.
Trefwoorden: Zegen, HULP, Eben-Haezer


#2: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]n en Mozes te ontlasten. De vraag is wat de dingen in ons leven zijn waarom we het zo druk hebben. We denken geen tijd te hebben of dat anderen onze HULP vragen wat we niet kunnen weigeren. Om balans te houden in ons leven, moeten we de stilte zoeken om alleen met de Heere te zijn. De balans wordt zo vaak verstoord door (sociale) media. God verla[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#3: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om HULP te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#4: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]eer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door zonden. Laten we elke dag beginnen met HULP vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn heerlijkheid uitdragen in deze wereld.[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#5: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]s Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn HULPeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luist[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#6: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht HULP van Assyrie. God bracht Israel in ballingschap in Assyrie. De ballingschap brengt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Israelieten. We kunne[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#7: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]heid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de HULPeloze op het oog. In het leven van de verlamde lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#8: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een HULP in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#9: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de HULP van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven g[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#10: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]n liefde; door het stof wil Hij gaan.

Petrus moest eerst gehoorzamen voordat hij begreep wat de bedoeling was. Petrus moest leren om de HULP van Zijn Meester te ontvangen. Dit is een belangrijke les in deze geschiedenis.

Rein zijn: dat is niet voor iedereen.
De Here Jezus wast zelfs de voeten van Judas. Er wordt o[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


#11: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]s heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn Naam geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods HULP dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#12: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]n ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een HULP in benauwdheden, maar ook een HULP uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"
Trefwoorden: Verlosser


#13: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]nederden zich, verootmoedigden zich. Durven wij onszelf te verootmoedigen? De Filistijnen trokken ten strijde tegen de Israelieten. Zij riepen God om HULP. Nadat Samuel een lam heeft geofferd, antwoordde God en deed de Filistijnen de nederlaag lijden. Ons Lam, de Here Jezus, is geofferd en in Hem hebben wij de overwinning. De steen "EbenHaezer" her[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Hulp'.