#1: "Paulus over Israel"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 januari 2020.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop


#2: "Paulus over de Gemeente"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 december 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, HUIS van Christus, Bruid van Christus


#3: "De Gave van God"

Door broeder D. SteenHUIS op 24 november 2019.
Trefwoorden: Bedekking, Geschenk, Openbaring


#4: "De Heere Jezus over de Gemeente"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 november 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Bovenzaal, Profetie


#5: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg


#6: "Johannes de Doper over de Heere Jezus"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 september 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Johannes de Doper, Profetie, Boom des Levens


#7: "Kreupel aan beide voeten"

Door broeder G. Vochteloo op 14 juli 2019.

"Lied: Ik moet de Heiland bij mij hebben[...]"
Trefwoorden: Mefiboseth, Troon van David, HUIS van David


#8: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, VaderHUIS


#9: "Wat gebeurt er dan met Israel?"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 mei 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, Opname, Gemeente


#10: "Het beste voor het laatst bewaard"

Door broeder D. SteenHUIS op 28 april 2019.
Trefwoorden: Bruid, Wijn, Brandoffer


#11: "Wat doet de Gemeente daar?"

Door broeder D. SteenHUIS op 1 april 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, VaderHUIS, Gouden stad


#12: "Waar is de Gemeente dan?"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 maart 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Gemeente, Opname


#13: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden


#14: "De onderlinge bijeenkomst"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 januari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Bijeenkomst


#15: "Hoe gaat die opname in zijn werk?"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 december 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Wolken


#16: "De punt van Zijn mantel aanraken "

Door broeder D. SteenHUIS op 18 november 2018.
Trefwoorden: Mantel, Aanraken


#17: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 november 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#18: "Wat zei de Heere Jezus er van?"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 oktober 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#19: "Beelden uit het oude testament"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 september 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#20: "Pinksteren"

Door broeder D. SteenHUIS op 20 mei 2018.
Trefwoorden: Wind, Vlammend vuur, Vrijstad


#21: "Gods garantie is de Here Jezus"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 mei 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser


#22: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. SteenHUIS op 9 april 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester


#23: "En als helpers falen?"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 maart 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding


#24: "Is er een helper als het fout gaat?"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 februari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer


#25: "Van welke kant komt het gevaar?"

Door broeder D. SteenHUIS op 8 januari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, Wijsheid


#26: "De methodes die dieven gebruiken"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 december 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tabor, Deborah, Vreemdelingschap


#27: "Is er gevaar van dieven te duchten?"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 november 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ehud, Moab, Nederig


#28: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] te pleiten. Als wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderHUIS. We zullen eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote rampen over de aarde komen. De wereld zal Is[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#29: "Hoe beheren wij die zegen?"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 oktober 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Besnijdenis, Afscheiding, Gilgal


#30: "Eén ding"

Door broeder G. Vochteloo op 24 september 2017.
Trefwoorden: Oude leven, Alleen zijn met de Heere, HUIS van God


#31: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. SteenHUIS op 17 september 2017.

"[...]men met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het VaderHUIS. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#32: "Welke zegen, waaruit bestaat die, en voor wie?"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 september 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Zegen


#33: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"Naomi zocht een plaats van rust voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth rust in het HUIS van haar man. Boaz is een beeld van God en Ruth is het beeld van Isra?l. Isra?l zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. Naomi woonde te midden van de vijanden van Isra?l. Ruth moest gaan liggen aan [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#34: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 juni 2017.

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#35: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. SteenHUIS op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid


#36: "Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"

Door broeder D. SteenHUIS op 1 mei 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde


#37: "De organisatie van de gemeente"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 april 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, HUIS van God, Kudde


#38: "Wat is het verschil met Israel?"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 maart 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Vluchtsteden, Israel, Jozef


#39: "Wat doet de gemeente in de hemel?"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 februari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Gemeente


#40: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Helden, Wederkomst


#41: "Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 december 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, VaderHUIS


#42: "Wat is de uitstraling v.d. gemeente nu en straks?"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 november 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Avondmaal, Wijsheid


#43: "Gods vertrekken"

Door broeder D. SteenHUIS op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, VaderHUIS, Salomo


#44: "Wat is het bijzondere van de gemeente?"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 oktober 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente


#45: "Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 september 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, VaderHUIS, Schepping


#46: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]olk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk tHUIS te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de grote verdrukking zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en tHUIS brengt. Isra?l heeft echter gezon[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#47: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 mei 2016.
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, VaderHUIS


#48: "Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 mei 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, Offer, Elia


#49: "Jahweh wil een offer - Doen wij dat dan niet?"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 april 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Offer


#50: "Jahweh stuurt Zijn profeet - Waarom is dat?"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 maart 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Profeet, Maleachi


#51: "Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"

Door broeder D. SteenHUIS op 1 februari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, Redder, Genade


#52: "Jahweh geeft zuiver onderwijs"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 januari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Priester, Onderwijs, Levieten


#53: "Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 december 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Offer, Reinheid, Jahweh


#54: "Jahweh wil geen minachting - Waardoor dan?"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 november 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Minachting, Aanbidding


#55: "Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 oktober 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Edom, Liefde, Esau


#56: "Openbaring van Jezus Christus"

Door broeder D. SteenHUIS op 17 september 2015.
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding


#57: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]de. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn HUISgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil, onze verlossing. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het over de terugkomst van de H[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#58: "Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 mei 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Jezus, Verlossen


#59: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]heb je mij lief? Petrus antwoordde dat zijn liefde anders, zwakker is dan Jezus liefde. Petrus kreeg de opdracht om de schapen en de lammeren van het HUIS Israel te hoeden.[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#60: "Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"

Door broeder D. SteenHUIS op 13 april 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shamma, Hemel


#61: "Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 maart 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Tsidkenu, Gerechtigheid


#62: "Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder "

Door broeder D. SteenHUIS op 2 februari 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Rohi, Herder


#63: "Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 januari 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shalom, Vrede


#64: "Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"

Door broeder D. SteenHUIS op 1 december 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Heilig, Heiliging


#65: "Jahweh - Nissi: de HEERE is Banier"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 november 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Banier, Amalek


#66: "Jahweh - Rophe: de HEERE is Heelmeester"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 oktober 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Rophe, Heelmeester, Medicijn


#67: "Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"

Door broeder D. SteenHUIS op 1 september 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus


#68: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter HUIS hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#69: "En dan woont God bij de mensen"

Door broeder D. SteenHUIS op 5 mei 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid


#70: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"In Bethfag? (HUIS der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. D[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#71: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood


#72: "Vuur en oordeel van God"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 maart 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, Oordeel, Sion


#73: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]ods genade te leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest leren we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn HUISgenoten van God! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#74: "De laatste staatsgreep van de satan"

Door broeder D. SteenHUIS op 3 februari 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Satan, Jezus Christus


#75: "Duizend jaren van vrede komen toch"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 januari 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, 1000 jarig vrederijk, Jozef


#76: "Israel heeft echt een zegen - plaats"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 december 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen


#77: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000


#78: "Slapen"

Door broeder D. SteenHUIS op 27 oktober 2013.

"Slapen is niet meemaken van wat er te genieten is. De veiligste plaats is waar het vuur geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia z[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#79: "De gemeente gaat naar het Vaderhuis"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 oktober 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, VaderHUIS


#80: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]et was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: HUIS van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het l[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#81: "Milieubewust leven is niet zaligmakend"

Door broeder D. SteenHUIS op 2 september 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Legerplaats, Vergeving, Milieu


#82: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]ndigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het VaderHUIS. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mogen wet[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#83: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. SteenHUIS op 9 mei 2013.
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon


#84: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. SteenHUIS op 6 mei 2013.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#85: "Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"

Door broeder D. SteenHUIS op 8 april 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus, Knecht


#86: "Bidden en waken in Gethsemane"

Door broeder O. LoHUIS op 24 maart 2013.
Trefwoorden: Gethsemane, Gebed, Waken


#87: "Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 maart 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede


#88: "Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"

Door broeder D. SteenHUIS op 4 februari 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig vrederijk, Jezus Christus


#89: "Jesaja - hoofdstuk 1 t/m 5"

Door broeder D. SteenHUIS op 7 januari 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Glorie van God, Sion, Christus


#90: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]n de Here Jezus Christus? Hebben wij nog respect voor Hem? Geven wij alles wat wij hebben? De koningin van Sjeba ging uiteindelijk verrijkt teug naar HUIS. [...]"
Trefwoorden: Sjeba


#91: "De bruid in het oude en nieuwe testament"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 mei 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, Nieuwe testament, Oude testament


#92: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]s bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als ??n van zijn nakomelingen, wilde hij graag een HUIS voor God bouwen. Maar God bouwde een 'HUIS' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David)[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#93: "Foto van de bruid"

Door broeder D. SteenHUIS op 12 maart 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bruid, Hooglied


#94: "Foto van de bruidegom"

Door broeder D. SteenHUIS op 13 februari 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, Bruidegom


#95: "Ontmoeting en omgang"

Door broeder D. SteenHUIS op 9 januari 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Ontmoeting, Omgang, Hooglied


#96: "De bruid zoekt en de bruidegom brengt"

Door broeder D. SteenHUIS op 12 december 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bruid, Bruidegom


#97: "De bruidegom komt"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 november 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bruidegom, Hooglied


#98: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De gemeente is een geestelijk HUIS (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het HUIS van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: HUIS, Hogepriester, Gemeente


#99: "Vreugde, louter vreugde"

Door broeder D. SteenHUIS op 10 oktober 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Vreugde, Hooglied


#100: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]etrus wilde zich aan Gods Woord houden. Toch gehoorzaamde Petrus het Woord van God in het visioen. Cornelius hoorde het Woord van God en hij (en zijn HUIS) liet zich dopen. God vraagt ons Zijn Woord te gehoorzamen. [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#101: "De bruid stelt zich voor"

Door broeder D. SteenHUIS op 12 september 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bruid, Hooglied


#102: "Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"

Door broeder D. SteenHUIS op 9 mei 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Jeruzalem


#103: "Alarm in de kerk; de Geest komt"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 april 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Heilige Geest


#104: "Wie heeft de wijsheid in pacht?"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 maart 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Wijsheid


#105: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...] wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in HUIS worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mogen tot Hem komen om verlossing te ontvangen. We mogen Hem eren. [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#106: "God zorgt voor zijn volk"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 februari 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel


#107: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]n Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het VaderHUIS voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdheid, maar was er bovenuit getild (zweven), omdat hij God kon danken voor wie Hij is. God heeft ons geleid e[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#108: "Een grote opwekking"

Door broeder D. SteenHUIS op 10 januari 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Opwekking


#109: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]d heeft en alleen door het volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het VaderHUIS wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het VaderHUIS ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het geloof?[...]"
Trefwoorden: Woord van God, VaderHUIS, Volharding


#110: "God dienen naar eigen idee"

Door broeder D. SteenHUIS op 13 december 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Dienen


#111: "Herstel omstreeks 2011"

Door broeder D. SteenHUIS op 8 november 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Christus


#112: "Gebrek aan kennis van God wreekt zich"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 oktober 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Kennis


#113: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderHUIS. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#114: "Israel in de beklaagdenbank"

Door broeder D. SteenHUIS op 13 september 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel


#115: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]j verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. We zullen in het HUIS des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#116: "Bazuinen en uitredding. Bij God geroepen!"

Door broeder D. SteenHUIS op 10 mei 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Bazuin, Uitredding


#117: "Tekenen van de Zoon des mensen"

Door broeder D. SteenHUIS op 19 april 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Zoon des mensen, Tekenen


#118: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]kt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn HUIS) besloot de Here te dienen. Zijn keuze was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn relatie met God ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald.[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#119: "De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"

Door broeder D. SteenHUIS op 8 maart 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Tekenen, Wonderen


#120: "De Vader zoekt aanbidders"

Door broeder D. SteenHUIS op 8 februari 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Afgoderij


#121: "Verlangen God te dienen kan echt"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 januari 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Verlangen


#122: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]lijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het HUIS en het HUIS van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door geloof en door de omgang met [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#123: "Welkom in de hemel voor wie gelooft"

Door broeder D. SteenHUIS op 9 november 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Vervolging, Geloof


#124: "Oorlog, nood en beving. Vreze met God is beter."

Door broeder D. SteenHUIS op 12 oktober 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Oorlog, Nood


#125: "Vader en Zoon kennen is alles"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 september 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Antichrist, Vader, Zoon


#126: "De grote schare die niemand tellen kan"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 mei 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Witte troon


#127: "Israel heeft toch ook beloften? "

Door broeder D. SteenHUIS op 9 maart 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel


#128: "Komst van de Here Jezus op de Olijfberg "

Door broeder D. SteenHUIS op 9 februari 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt


#129: "De bruiloft van het Lam "

Door broeder D. SteenHUIS op 12 januari 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Bruiloft, Lam


#130: "Bijbelstudie over Ezechiel 23"

Door broeder D. SteenHUIS op 9 mei 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#131: "Bijbelstudie over Ezechiel 19-22"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 april 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#132: "Bijbelstudie over Ezechiel 17-18"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 maart 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#133: "Bijbelstudie over Ezechiel 16"

Door broeder D. SteenHUIS op 14 februari 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#134: "Bijbelstudie over Ezechiel 9-15"

Door broeder D. SteenHUIS op 10 januari 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#135: "Bijbelstudie over Ezechiel 8"

Door broeder D. SteenHUIS op 13 december 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#136: "Bijbelstudie over Ezechiel 4-7"

Door broeder D. SteenHUIS op 8 november 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#137: "Bijbelstudie over Ezechiel 2-3"

Door broeder D. SteenHUIS op 11 oktober 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#138: "Bijbelstudie over Ezechiel 1"

Door broeder D. SteenHUIS op 13 september 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


 

Gevonden:

Er zijn 138 preken gevonden over: 'Huis'.