Preken over: "Houding"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...] en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverHouding binnen het huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gem[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]t Purimfeest gevierd. Haman irriteerde zichaan de Houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]n en de tegenstander verslaan. God reageert op de Houding van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om H[...]"

"De houding van een christen"
Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Houding, Christen