#1: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...] begeerte van de vrouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverHOUDING binnen het huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israe[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#2: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]eds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft Israel het Purimfeest gevierd. Haman irriteerde zichaan de HOUDING van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christel[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#3: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...] dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de HOUDING van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep [...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#4: "De houding van een christen"

Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: HOUDING, Christen


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Houding'.