#1: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#2: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (HOSEA 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: HOSEA, Gerechtigheid


#3: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]drie hoofdstukken zien we een openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de boodschap van HOSEA). In liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel aan. Wij kun[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: HOSEA, Karakter, Aanklacht


#4: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van HOSEA gaan over het huwelijk van HOSEA: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. HOSEA's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: HOSEA, Gods Hart, Gods Karakter


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Hosea'.