Preken over: "Hosanna"

"De Koning van Sion komt / Intocht in Jeruzalem"
Door broeder J. Nugter op 5 april 2020
Trefwoorden: Profetie, Hosanna, Ezel

"Hosanna!"
Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel

"Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Isra?<<l![...]"

"Loof den HEERE, want Hij is goed"
Door broeder P. van der Lugt op 10 maart 2019
Trefwoorden: Lofprijs, Heil, Hosanna

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...] hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij an[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij w[...]"