#1: "Geduldig wachten op de Heere"

Door broeder J. Heijdeman op 10 april 2016.
Trefwoorden: HOPEN, Kracht, Soevereiniteit van God


#2: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]j verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij HOPEN niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen he[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#3: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]es los laten en op Hem vertrouwen. God stuurt ook ons op weg zonder dat wij precies weten waar we naartoe gaan. God wil ons leren te vertrouwen en te HOPEN tegen beter weten in. Door ons vertrouwen op God kunnen we tot zegen zijn voor andere mensen. God is liefde. God riep Abram uit liefde en noemde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abram opoff[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#4: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]zus. De Here Jezus rijdt op een ezel. Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, HOPEN dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en ons ook.

Wij moeten niets meer, ons hart openen, Hem toelaten. Hem als het ware alles laten doen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Hopen'.