#1: "Hoop en Vertrouwen"

Door broeder W. Evers op 6 januari 2019.
Trefwoorden: HOOP, Vertrouwen


#2: "Van navolgers, voorbeelden worden"

Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018.
Trefwoorden: HOOP, Liefde, Kracht


#3: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: HOOP, Beproeving, Volharding


#4: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze HOOP is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De HOOP van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de HOOP van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#5: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) Verblijden in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, HOOP


#6: "De Here Jezus is mijn Herder"

Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017.
Trefwoorden: Herder, HOOP, Redding


#7: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"Een definitie van het geloof is de HOOP, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jez[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#8: "Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016.

"Het boek dat br. Brouwer aanhaalde is: 'Het Onaantastbare - over de christelijke HOOP' van ds. J. Overduin.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Micha, HOOP, Zegen


#9: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...] Jezus te blijven oftewel, Jezus na te volgen en in Zijn voetsporen te treden. Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de HOOP van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname va[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#10: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"Wij mogen ook ons persoonlijk vasthouden aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Israel gericht. God bemoeit zich nog steeds met Israel. Hij verkoos Israel, Hij verloste Israel, Hij zorgde voor Zijn volk Israel. Net als Israel kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God he[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, HOOP


#11: "Hoop op God!"

Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2016.
Trefwoorden: Korach, Verlossing, Genade


#12: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]. Verwachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een HOOP in Christus! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#13: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]pij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft ons Zijn vreugde. Wij hebben een zalige HOOP. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ontmoeting behoren we de Here Jezus Christus lief te hebben.[...]"
Trefwoorden: Liefde


#14: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]ividueel mens. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. HOOP en wanHOOP wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#15: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]at uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze HOOP is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen va[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#16: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine HOOP op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#17: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die HOOP wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#18: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze HOOP. Veel mensen lijken deze HOOP niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet al[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#19: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We behoren het Woord van God te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is HOOP in de Here Jezus Christus. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is verlossing, genade in Christus.[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#20: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]an Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke HOOP. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, [...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#21: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]en, dan worden we lauw en zijn wij niet in Christus. Als we gericht zijn op aardse rijkdom, dan zijn wij arm in Christus. In Christus hebben wij de HOOP op de erfenis: de hemelse heerlijkheid. Hij verlangt naar ons, om ons bij Hem te hebben. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#22: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

""Bij de Here schuil ik". De klemtoon kan op elk woord gelegd worden. De aanleiding tot de psalm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn leven lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naa[...]"
Trefwoorden: HOOP, Vertrouwen, Fundament


#23: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]n alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is HOOP door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste geworden. Hij is de Eerstgeborene uit de dood. Hij is de Eerste met een nieu[...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#24: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de HOOP, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#25: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]e waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid en naar Gods Woord handelen. Geloof en HOOP gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De schepping is alleen te verst[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#26: "De hoop van een christen"

Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: HOOP, Christen


#27: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]eheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben HOOP gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben ho[...]"
Trefwoorden: HOOP


#28: "De volharding van Jozef"

Door broeder N. Groot op 27 februari 2011.
Trefwoorden: Jozef, Vertrouwen, HOOP


#29: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]e met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de HOOP (toekomst). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de HOOP en[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#30: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"Wij krijgen HOOP door wat in het Oude Testament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworde[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#31: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van HOOP. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en HOOP zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#32: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij HOOP hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 32 preken gevonden over: 'Hoop'.