Preken over: "Hoop"

"Vreemdelingen en bijwoners"
Door broeder H. Frinsel op 14 april 2024
Trefwoorden: Hoop, Roeping, Lijden

"Hoop"
Door broeder J. Nugter op 24 maart 2024
Trefwoorden: Hoop, Opgewekt uit de dood, Opstanding

"Hoop vindt de basis in de Schrift, en is gevestigd in een Persoon, namelijk: Jezus Christus.[...]"

"De hoop van Gods roeping"
Door broeder N. van de Berg op 2 juli 2023
Trefwoorden: Hoop, Roeping, Geloof

"Hoop"
Door broeder B. Romijn op 4 juni 2023
Trefwoorden: Hoop, Israel, Belofte

"Is de Heere ook in 2023 uw verwachting?"
Door broeder A. Haverkamp op 15 januari 2023
Trefwoorden: Verwachting, Verlossing, Hoopvolle toekomst

"Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hoop op God!"
Door broeder J. Nugter op 4 september 2022
Trefwoorden: Geestelijke strijd, Depressiviteit, Overwinning

"Hoop en verwachting"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2022
Trefwoorden: Schepping, Kinderen van God, Geest

"In de storm..."
Door broeder B. van Twillert op 21 februari 2021
Trefwoorden: Storm, Hoop, Behoud

"Verwacht u ook die heilige hoop?"
Door broeder A. Haverkamp op 20 december 2020
Trefwoorden: Genade, Waarheid, Hoop

"Leven uit verwachting"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2020
Trefwoorden: Hoop, Verwachting, Toekomst

"Vijf condities van een christen"
Door broeder J. Nugter op 15 november 2020
Trefwoorden: Betrouwbaar, Hoop, Gerechtvaardigd

"Titus 2: De zaligmakende genade van God"
Door broeder C. van Aalsburg op 4 oktober 2020
Trefwoorden: Heilig leven, Genade, Zalige Hoop

"Waar haal ik de kracht vandaan?"
Door broeder J.H. Meinema op 30 augustus 2020
Trefwoorden: Kracht, Volharding, Hoop

"Hoop en uitkomst"
Door broeder B. van Twillert op 3 mei 2020
Trefwoorden: Uitredding, Uitkomst, Hoop

"Een Levende hoop in ellende, ziekte en dood"
Door broeder P. van der Lugt op 19 april 2020
Trefwoorden: Bethanie, Lazarus, Opstanding

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...] Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanHoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sa[...]"

"Hallelujah!"
Door broeder P. van der Lugt op 19 januari 2020
Trefwoorden: Hallelujah, Aartsvaders, Hoop

"Hoop en Vertrouwen"
Door broeder W. Evers op 6 januari 2019
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen

"Van navolgers, voorbeelden worden"
Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht

"Wedergeboren tot een levende hoop"
Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"Onze Hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De Hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vr[...]"

"De Waarheid is een feit!"
Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop

"De Here Jezus is mijn Herder"
Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017
Trefwoorden: Herder, Hoop, Redding

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"Een definitie van het geloof is de Hoop, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar [...]"

"Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Micha, Hoop, Zegen

"[...]lde is: 'Het Onaantastbare - over de christelijke Hoop' van ds. J. Overduin.[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]inken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de Hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanne[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"Hoop op God!"
Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2016
Trefwoorden: Korach, Verlossing, Genade

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]ntens en meelevend. God is met ons. We hebben een Hoop in Christus! [...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]Hij geeft ons Zijn vreugde. Wij hebben een zalige Hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. [...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...] Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanHoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sa[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze Hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine Hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid ma[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]emaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die Hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. [...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...] nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze Hoop. Veel mensen lijken deze Hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...] (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is Hoop in de Here Jezus Christus. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is verlossing, genade in [...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...] broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke Hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was o[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...] wij arm in Christus. In Christus hebben wij de Hoop op de erfenis: de hemelse heerlijkheid. Hij verlangt naar ons, om ons bij Hem te hebben. [...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...] gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is Hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hi[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]amenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de Hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthoude[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]e waarheid en naar Gods Woord handelen. Geloof en Hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het gel[...]"

"De hoop van een christen"
Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Hoop, Christen

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]er Christus is het leven zinloos, maar wij hebben Hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben d[...]"

"De volharding van Jozef"
Door broeder N. Groot op 27 februari 2011
Trefwoorden: Jozef, Vertrouwen, Hoop

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]g gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de Hoop (toekomst). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te lere[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"Wij krijgen Hoop door wat in het Oude Testament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het man[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]an alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van Hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en Hoop zijn gebaseerd op liefde. God [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]n in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij Hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen [...]"