#1: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: HOOGMOED, Babel, Oordeel


#2: "De hemelen vertellen Gods eer"

Door broeder P. van der Lugt op 26 juli 2015.
Trefwoorden: HOOGMOED, Verlosser, Hemel


#3: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"Er zijn drie crisissen gaande: een morele, een financi?le en een machtscrisis. De wortel van deze crisissen is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Isra?lieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien,[...]"
Trefwoorden: Begeerte, HOOGMOED, Ogen


#4: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]erlei filosofie?n en overleveringen. We kunnen overtuigd zijn dat er nog veel moet gebeuren voordat we tot God kunnen komen, maar deze gedachten zijn HOOGMOEDige gedachten. Wij zijn besneden in Christus. De besnijdenis van Christus vond plaats aan het kruis. Alleen als we met Christus zijn bekleed kunnen we voor God verschijnen. Christus heeft het[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#5: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn omgegaan met de mensen om ons heen. Zijn we HOOGMOEDig geweest? Laten we bereid zijn om elkaar in nederigheid te vergeven. [...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Hoogmoed'.