Preken over: "Hogepriester"

"Het nieuwe verbond (deel 2)"
Door broeder H. Schouten op 22 mei 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, Hogepriester

"De betekenis van de hemelvaart"
Door broeder N. Groot op 18 mei 2023
Trefwoorden: Hemelvaart, Hogepriester, Koninklijk priesterschap

"Leven in verwachting"
Door broeder S. van Groningen op 18 mei 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Verwachting, Hogepriester, Geloof

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, Hemelvaart

"Priester naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder C. Stier op 19 mei 2019
Trefwoorden: Hogepriester, Melchizedek

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]ezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God i[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]wachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd geste[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]e Here Jezus Christus. Op het moment dat door de Hogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteli[...]"

"Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"
Door broeder T. Stier op 14 december 2014
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, Hogepriester

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...] granaatappels, die wijzen naar de Here Jezus als Hogepriester. De pilaren kregen namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God b[...]"

"Opstandingen"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014
Trefwoorden: Opstanding der doden, Hogepriester

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]nen". Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vrage[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]tus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en Hogepriester. Wij zijn nu verkleefd aan het hart van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis[...]"

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de Hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouw[...]"