#1: "Ingegaan in het Heiligdom"

Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019.

"Overige gebruikte bijbelteksten:

Johannes 19:38-42
Johannes 20:6-7
Handelingen 1:7-12
Hebreeen 9:4
Hebreeen 9:21-28
Romeinen 8
[...]"
Trefwoorden: HOGEPRIESTER, Linnen doeken, Hemelvaart


#2: "Priester naar de ordening van Melchizedek"

Door broeder C. Stier op 19 mei 2019.
Trefwoorden: HOGEPRIESTER, Melchizedek


#3: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, HOGEPRIESTER


#4: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]m deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als HOGEPRIESTER, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God is als een schild om ons heen. Wij hebben zelf het schild van het geloof ontvangen. Hanan: Hij is gen[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#5: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...] zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als HOGEPRIESTER gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here Jezus Christus op. Hij heeft alle onder controle. Hij ziet en kent onze omstandi[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#6: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...] de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de HOGEPRIESTER de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij h[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#7: "Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"

Door broeder T. Stier op 14 december 2014.
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, HOGEPRIESTER


#8: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]igheid. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de Here Jezus als HOGEPRIESTER. De pilaren kregen namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Zijn Woord. God zal tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten zien in de ui[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, HOGEPRIESTER


#9: "Opstandingen"

Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014.
Trefwoorden: Opstanding der doden, HOGEPRIESTER


#10: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...] de Here Jezus ons vlak voor zijn lijden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen". Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het HOGEPRIESTERlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een zegen en wij ontvangen een zegen omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal on[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#11: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]aagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en HOGEPRIESTER. Wij zijn nu verkleefd aan het hart van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen in de Here Jezus. Hij verlangt ernaar dat wij schitteren. Zijn wij bruikbaar voor de Here Jezus als[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, HOGEPRIESTER


#12: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...] had vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als HOGEPRIESTER Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te [...]"
Trefwoorden: Huis, HOGEPRIESTER, Gemeente


#13: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: Koning, Israel, HOGEPRIESTER


#14: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]ggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de HOGEPRIESTER. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bou[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, HOGEPRIESTER, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Hogepriester'.