#1: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, HET NIEUWE VERBOND


#2: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]rbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. HET NIEUWE VERBOND gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest de mens gered worden door de werken van de wet. Na de komst van Here Jezus wordt de mens gered door h[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Het nieuwe verbond'.