Preken over: "Het Woord"

"Bevrijding in de breedste zin van het Woord"
Door broeder P. van der Lugt op 5 mei 2024
Trefwoorden: Bevrijding, Vrede, Naam

"Het Woord van de Heere in een vergankelijke wereld"
Door broeder J. Nugter op 31 december 2023
Trefwoorden: Oud en nieuw, Vergankelijkheid, Woord van God

"Open en lees uw bijbel. Het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.[...]"

"Wijsheid in het Woord van de Levende God"
Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2023
Trefwoorden: Tempel, Wijsheid, Woord van God

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder A. van Andel op 26 februari 2023
Trefwoorden: Woord van God, Offers, Gods Gerechtigheid

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, Eindtijd

"Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen!"
Door broeder G. Vochteloo op 11 april 2021
Trefwoorden: Woord van God, Overgave, Dankzegging

"1 Waarheid, 1 Fundament"
Door broeder J. Nugter op 20 september 2020
Trefwoorden: Waarheid, Valse profeten, De Schrift

"Het gaat er niet om wat u van Het Woord denkt, maar wat Het Woord tot u te zeggen heeft![...]"

"In het berglandschap van het Woord van God..."
Door broeder G. Vochteloo op 2 augustus 2020
Trefwoorden: Bergen, Schaduw, Schuilplaats

"Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"
Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017
Trefwoorden: Advent, Zelfbeeld, Grote Verdrukking

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...] ons leven te laten veranderen? Houden we ons aan Het Woord van God? Het Woord van God kunnen wij niet veranderen, God wil ons veranderen. [...]"

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]d. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en Het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gew[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]n tijden van vervolging is het belangrijk dat wij Het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons l[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"Het Woord 'geloof' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf [...]"

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]bben de taak om het volk voor te gaan naar God en Het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in gebed brengen bij[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...] niet aangezegd, maar wij kunnen alles weten door Het Woord van God. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen;[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet Het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af t[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]t zeggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de w[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]angelie uit: Jezus Christus. Vervolgens paste hij Het Woord van God toe. Als we Het Woord van God toepassen, dan komt er een reactie.[...]"

"De verzoeking in de woestijn"
Door broeder D. van Wijck op 4 oktober 2015
Trefwoorden: Verzoeking, Het Woord, Verleidingen

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]chten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is Het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze [...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]etwijfeld aan de schepping, maar in het begin was Het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aa[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]iode van ballingschap. Israel moest leren om naar Het Woord en de raad van God te luisteren. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde gro[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"We kunnen naar Het Woord luisteren, maar Het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen [...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude [...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]fortzone te komen om onze medemens te helpen? Op Het Woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet m[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]t door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons doo[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...] pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. O[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door Het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. W[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]oor Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door Het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen b[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...] dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met Het Woord van God. We blijven in Hem door voortdurend gebed, door een omgang met God, door ons hart [...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van Het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We beho[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]er leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en Het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat w[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]us is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel Het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...] We mogen Gods Woord overdenken. De boze probeert Het Woord van God uit ons leven te weren. Het Woord behoort deel te worden van ons leven in afwachti[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Gees[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]ij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over Het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het kruis. Hij zal [...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]onder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde Het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...] die de mens heeft om zich te vernederen. Wanneer Het Woord "Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijp[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]ud. Water is het beeld van de Geest, maar ook van Het Woord. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in Het Woord, dan vinden wij rege[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in Het Woord en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]steren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door Het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende rela[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"God spreekt door heel Het Woord, de Bijbel. Elk woord van de Bijbel is door God geinspireerd. Door Het Woord kunnen we God leren kennen en weten we ho[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]dig afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar Het Woord van God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de weduwe en h[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...] die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: Het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door Het Woord van God en gebed zullen we vruchten d[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]n wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met Het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mens[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]t Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met Het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor [...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]icten in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met Het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Te[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]t kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In Het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden Het Woord ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. Tijden[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]ze gesprekken met ongelovigen. De kamerling las Het Woord van God. Filippus predikte de Here Jezus op basis van Gods Woord. Wij mogen ook de Here Je[...]"