#1: "Op weg naar herstel"

Door broeder B. van Twillert op 17 april 2019.
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: HERSTEL, Eindtijd


#2: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] Heilig zijn geeft dus een nabijheid, intimiteit aan. God belooft trouw; Hij is toegewijd aan het volk Israel. God belooft niet alleen een nationaal HERSTEL, maar ook een geestelijk HERSTEL. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst wor[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#3: "Op die dag..."

Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015.
Trefwoorden: Israel, HERSTEL, Wederkomst


#4: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]verschijning zal zijn tot ons heil, onze verlossing. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het over de terugkomst van de Here Jezus Christus als HERSTELler van het koninkrijk Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn het uitverkoren volk van God, daarom neemt het antisemitisme nu weer toe. Kijken wij nog omhoog naar de hemel om de Here[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#5: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]nde hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons HERSTELlen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#6: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]nen dat hij in alles afhankelijk is van de genade van God. Ondanks alle falen van Petrus verlangde de Here Jezus ernaar om de gemeenschap met hem te HERSTELlen. Petrus heb jij mij lief met opofferende liefde, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me lief met een opofferende liefde? Petrus, heb je mij lief? Petrus antwoordde dat zijn liefde anders, [...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#7: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]gevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het HERSTEL van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, [...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#8: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#9: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...] de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te HERSTELlen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig handelen. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn heilige liefde in ons leven te kunnen openbaren. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#10: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]ten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan HERSTELlen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#11: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]stuk vormt een rontgenfoto van Israel. God klaagt Israel aan (Gods heiligheid). Israel wordt gestraft (Gods gerechtigheid). Israel wordt vernieuwd en HERSTELd (Gods liefde). In het derde hoofdstuk wordt de verlossing van Gomer beschreven en Israel's HERSTEL. God beschrijft Zijn plannen met betrekking tot de verlossing van de verloren natie Israel [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#12: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]srael. De profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Israel van nu is niet benijdenswaardig, maar God zal de positie van Israel HERSTELlen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#13: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]l vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, HERSTEL is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is g[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#14: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]t des keizers is). 25 Adam was naar het beeld van God geschapen. Wij zijn naar het beeld van Adam geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons HERSTELlen. Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met tekenen en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de duivel beslist niet. [...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#15: "Herstel omstreeks 2011"

Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Christus


#16: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]s: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het HERSTEL van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed is en wat fo[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


 

Gevonden:

Er zijn 16 preken gevonden over: 'Herstel'.