Preken over: "Herder"

"Het Herderschap van Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 16 augustus 2020
Trefwoorden: Herder, Schapen, Opname

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar Herder. Christus wil ook in oog staan met iedereen om ons de waarheid te laten zien. God heeft ons l[...]"

"Het Loofhuttenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 10 november 2019
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, Soekot, Herder

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]andert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christ[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsHerder en hij diende de God van Israel. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke be[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...] maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om Herder van de schapen te worden. De goede Herder zette Zijn leven in voor Zijn schapen. Vervolgens r[...]"

"De Here Jezus is mijn Herder"
Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017
Trefwoorden: Herder, Hoop, Redding

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"[...]adsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder"
Door broeder D. Steenhuis op 2 februari 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Rohi, Herder

"Jezus kwam voor Israel en de volken"
Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias

"De stem van de Goede Herder verstaan"
Door broeder S. van Groningen op 26 oktober 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Gods geboden, Satan

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn Herder, mij ontb[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar Herder. Christus wil ook in oog staan met iedereen om ons de waarheid te laten zien. God heeft ons l[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]en nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was Herder. De Here Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samuel David moet zalven, dan zegt God "deze [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]en hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De Herders zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gez[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]weet wat wij aankunnen. Jozef diende God als zijn Herder. Nemen wij ons voor om niet te zondigen en nemen wij ons voor om ons te laten beschermen door[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"Schapen herkennen de stem en het geluid van de Herder. Een Herder kent alle schapen. Een Herder moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft Herders[...]"