#1: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: HEMELVAART, Heilige Geest, Vaderhuis


#2: "Het Lam opent de boekrol"

Door broeder J. Nugter op 2 juni 2019.
Trefwoorden: Lam, Boekrol, HEMELVAART


#3: "Ingegaan in het Heiligdom"

Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019.

"Overige gebruikte bijbelteksten:

Johannes 19:38-42
Johannes 20:6-7
Handelingen 1:7-12
Hebreeen 9:4
Hebreeen 9:21-28
Romeinen 8
[...]"
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, HEMELVAART


#4: "Hemelvaart en Wederkomst"

Door broeder B. van der Bosch op 10 mei 2018.
Trefwoorden: HEMELVAART, Opname, Wederkomst


#5: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, HEMELVAART, Profetieën


#6: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016.
Trefwoorden: HEMELVAART, Olijfberg, Vaderhuis


#7: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...] hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de HEMELVAART en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons gestorven. Als wij[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#8: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"De HEMELVAART van Christus is een voorafschaduwing van onze HEMELVAART. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Je[...]"
Trefwoorden: Hemel


#9: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"Lucas schreef het boek Handelingen aan Theofilus (hen, die God liefhebben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten[...]"
Trefwoorden: HEMELVAART, Heilige Geest, Getuigen


#10: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013.
Trefwoorden: HEMELVAART, Wederkomst, Troon


#11: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]zus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de woestijn om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de HEMELVAART heeft Christus de troon bestegen. En wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods Zoon, maar ook als de Zoon de[...]"
Trefwoorden: HEMELVAART, Troon, Jezus Christus


#12: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]ht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisdood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en HEMELVAART. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#13: "Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"

Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011.
Trefwoorden: Verzoening, Wederkomst, HEMELVAART


#14: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"De Here Jezus was uit de hemel gekomen en is weer naar de hemel gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. HEMELVAART betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar lat[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Hemelvaart'.