#1: "Het Koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 12 augustus 2018.
Trefwoorden: Context, Hemelburgers, HEMELSE GEWESTEN


#2: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]et huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de HEMELSE GEWESTEN. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Israel heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is d[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#3: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...] uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de HEMELSE GEWESTEN in Christus. We hebben zoveel ontvangen! Onze gedachten stellen weinig voor. Zij zijn aards gericht. We houden ons vaak bezig met de schaduw van de werkelijkheid en niet met de werke[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#4: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...] door het geloof. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de HEMELSE GEWESTEN. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelk[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Hemelse gewesten'.