#1: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de HEILIGHEID VAN GOD. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#2: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: Ontzag, HEILIGHEID VAN GOD, Genade


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Heiligheid van God'.