Preken over: "Heiligheid"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"
Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"Gods liefde is vol Heiligheid en Gods Heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een op[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]r het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de Heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij te[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]enende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de Heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' .[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]penbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende Heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mense[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]dee wat heilig leven is: we nemen elkaar de maat. Heiligheid associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar Heiligheid heeft met God te maken. God[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]eilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde[...]"