#1: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, HEILIGHEID


#2: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol HEILIGHEID en Gods HEILIGHEID is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#3: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de HEILIGHEID van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#4: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de HEILIGHEID van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' . Als wij geroepen zijn, dan zouden we ook de HEILIGHEID van de Here gezien hebben. Als we een glim[...]"
Trefwoorden: HEILIGHEID, Verdorvenheid, Reiniging


#5: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende HEILIGHEID en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: Ontzag, HEILIGHEID van God, Genade


#6: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"God wil dat wij een heilig leven leiden. Wij hebben allemaal een idee wat heilig leven is: we nemen elkaar de maat. HEILIGHEID associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar HEILIGHEID heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegew[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#7: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. HEILIGHEID brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niet[...]"
Trefwoorden: HEILIGHEID, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Heiligheid'.