Preken over: "Heilige Geest"

"De Pinksterdag"
Door broeder J. Nugter op 19 mei 2024
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Uitstorting

"Tempelreinigingen"
Door broeder A. van Andel op 25 februari 2024
Trefwoorden: Tempel, Heilige Geest, Wederkomst

"De Heilige Geest in ons leven"
Door broeder J. Nugter op 28 mei 2023
Trefwoorden: Heilige Geest, Zenden, Vervulling

"Het mandaat dat de Heere Jezus geeft"
Door broeder J. Schep op 26 maart 2023
Trefwoorden: Opstanding, Mandaat, Heilige Geest

"Vervulling met de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 7 augustus 2022
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling

"Wie dorst heeft die drinke"
Door broeder H. Frinsel op 31 mei 2020
Trefwoorden: Dorst, Drinken, Heilige Geest

"Zeven fotos van de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020
Trefwoorden: Heilige Geest, Hemelse gewesten, Wapenrusting

"Christus werkt vanuit de hemel"
Door broeder B. van den Bosch op 9 juni 2019
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...] Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in all[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgen[...]"

"Charismatische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid

"Eenheid in Hem, en veilig geborgen"
Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]c. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof [...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...] Hem en ons en tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]ns. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]eten getoetst worden aan Gods Woord. We kunnen de Heilige Geest bedroeven door bitterheid, woede, toorn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pink[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]fte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We w[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...] opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wet[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]en van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verl[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]en. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gem[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]zelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]chten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]t, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...] opbouwen door het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"

"Wat wij niet kunnen; dat doet God"
Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Geest van Christus

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]edig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Jud[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]ijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfe[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]oor een relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]j (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heili[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze ogen geopend moeten worden voor de[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]ben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...] Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn berg[...]"

"Hoe de Heilige Geest in u werkt"
Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Volgen

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"Alarm in de kerk; de Geest komt"
Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Heilige Geest

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De [...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]cultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nie[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...] de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel[...]"

"Over de Heilige Geest / Pinksteren"
Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]00 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...] dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de [...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat w[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]rbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verl[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]negatief worden beinvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat [...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]s. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden e[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we verv[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]st (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het beteken[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...] worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons leven en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf verlangen wij ni[...]"