Preken over: "Heiligdom"

"Een Man in linnen"
Door broeder D. Steenhuis op 13 augustus 2023
Trefwoorden: Linnen, Kleed, Heiligdom

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, Hemelvaart

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...] Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn Heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inon[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]delijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods Heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods Heiligdom binnengaan. In Zijn Heiligdom kan[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]kt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse Heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]ben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het Heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als w[...]"