Preken over: "Heilig"

"Vervulling met de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 7 augustus 2022
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling

"Wat betekent Hemelvaart voor u?"
Door broeder B. van den Bosch op 13 mei 2021
Trefwoorden: Heilig leven, Heerlijkheid, Hemel

"Verwacht u ook die heilige hoop?"
Door broeder A. Haverkamp op 20 december 2020
Trefwoorden: Genade, Waarheid, Hoop

"Titus 2: De zaligmakende genade van God"
Door broeder C. van Aalsburg op 4 oktober 2020
Trefwoorden: Heilig leven, Genade, Zalige hoop

"Wie dorst heeft die drinke"
Door broeder H. Frinsel op 31 mei 2020
Trefwoorden: Dorst, Drinken, Heilige Geest

"Johannes over de Eeuwigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Eeuwigheid, Heilige Stad, Tranen

"Zeven fotos van de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020
Trefwoorden: Heilige Geest, Hemelse gewesten, Wapenrusting

"Christus werkt vanuit de hemel"
Door broeder B. van den Bosch op 9 juni 2019
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, Hemelvaart

"Vorm geen ongelijk span!"
Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, GeHeiligd

"Christus als de Alfa en Omega"
Door broeder B. van Twillert op 12 december 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Alfa, Omega, Heilige stad

"De Heilige van Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]en van de dienst, maar laten wij ons leven verder Heiligen? Zijn er struikelblokken in ons leven die wij niet bereid zijn om op te ruimen? Wat we zaai[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]lia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is Heilig en goed! God laat Zijn goedheid zien door Zijn schepping. Ma?seja: het werk van de Heere.[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...] Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in all[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgen[...]"

"Charismatische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid

"De heilige en koninklijke weg"
Door broeder B. van den Bosch op 1 januari 2017
Trefwoorden: Vrijgekocht, Levenswandel, De weg van de Here

"Schijnen als lichtende sterren"
Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016
Trefwoorden: Heilig, Licht, Kruis

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...] De Joodse mensen zijn helaas vandaag de dag niet Heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen Heilige naam, Zich blijven ontfermen over[...]"

"Eenheid in Hem, en veilig geborgen"
Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]c. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof [...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geHeiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar o[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...] Hem en ons ?n tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...] Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn Heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inon[...]"

"Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"
Door broeder D. Steenhuis op 1 december 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Heilig, Heiliging

"Drie stadia van een christenleven"
Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]5 meter. De pilaren stonden bij de ingang van het Heilige. Koper staat voor kracht, maar ook voor Gods gerechtigheid (norm, wet). De Here Jezus Christ[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]ns. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]eten getoetst worden aan Gods Woord. We kunnen de Heilige Geest bedroeven door bitterheid, woede, toorn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pink[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]fte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We w[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...] opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wet[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]en van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verl[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]un onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onHeilig handelen. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn Heilige liefde in ons leven te kunnen[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]en. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gem[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]empel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, Heiligen. Ook wij behoren een geHeiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen,[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]onvruchtbare vrouw, begon God te werken door iets Heiligs te verwekken. Zijn wij bereid om Heilig, toegewijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg [...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...] ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij Heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai[...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"
Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"Gods liefde is vol Heiligheid en Gods Heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een op[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]zelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]chten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]t, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]delijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods Heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods Heiligdom binnengaan. In Zijn Heiligdom kan[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...] opbouwen door het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"

"Wat wij niet kunnen; dat doet God"
Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Geest van Christus

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]edig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Jud[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]ijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfe[...]"

"God verandert mensen naar Zijn beeld"
Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012
Trefwoorden: LevensHeiliging, Verandering, Afleggen

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]r het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de Heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij te[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...] Hem te dienen, om zich in Hem te verheugen en om Heilig ontzag te hebben voor Hem. [...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]oor een relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]us nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en geHeiligd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]j (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heili[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze ogen geopend moeten worden voor de[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...] trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe Heilig God is? God kende het leed van de Israelieten, maar Hij kent ook ons leed. God daalde neer o[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een Heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, Heilige Zoon van God al onze zonden op zich nemen[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]enende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de Heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, Heilig, Heilig is de Heer' .[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij Heilig leven. Hij wil ons Heiligen. Wij zijn niet meer onder het oordeel, want onze zonden zijn volk[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]us. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geHeiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, on[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] om dichterbij God te komen. Vaak gaan we dan ons Heiliger voordoen dan we werkelijk zijn. Maar God weet en kent ons hart. Hij roept ons op een voorra[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]ben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het Heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als w[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"De brief is gericht aan de gelovigen, Heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]tverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geHeiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonde[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...] Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn berg[...]"

"Hoe de Heilige Geest in u werkt"
Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Volgen

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"Alarm in de kerk; de Geest komt"
Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Heilige Geest

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]laat worden wij geconfronteerd met de rots van de Heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is verborgen met Christus[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De [...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]e Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een Heilig God. Er is maar ??n Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]penbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende Heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mense[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]r bij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om Heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Go[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]cultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nie[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"God wil dat wij een Heilig leven leiden. Wij hebben allemaal een idee wat Heilig leven is: we nemen elkaar de maat. Heiligheid associeren wij met een [...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...] de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]e nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend Heilig en Hij noemt ons uitverkoren Heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kin[...]"

"Over de Heilige Geest / Pinksteren"
Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]00 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...] dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de [...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat w[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]rbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verl[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]negatief worden be?nvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"Zoals Christus Heilig is, zo zijn ook wij Heilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rec[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]s. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden e[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we verv[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]st (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het beteken[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...] worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons leven en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf verlangen wij ni[...]"