#1: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]chter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te HEERSEN. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toe[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, HEERSEN


#2: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]eest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord heerst over de tijdsgeest en de tijdsgeest dienst niet te HEERSEN over het Woord. 'U hebt Mijn naam niet verloochend.' Jezus: de Naam boven alle naam. Door de tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van J[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#3: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"Welke gedachten beHEERSEN ons dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. H[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#4: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester


#5: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]m. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal HEERSEN ook over alle dieren. Niet de mens is omhoog geklommen, totdat hij bijna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus gekro[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#6: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning HEERSEN vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broede[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Heersen'.