Preken over: "Handelen"

"Denken, wandelen en handelen"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2022
Trefwoorden: Oordeel, Wandelen, Handelen

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...] maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te Handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]uteronomium. De psalm beschrijft in details Gods Handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]l en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig Handelen. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn heilige liefde in ons leven te kunnen openba[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]n. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods Handelen. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Israelieten de Filis[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]ul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, Handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerd[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]j zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig Handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]Woord aannemen als de waarheid en naar Gods Woord Handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna hande[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]ere Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het Handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]oel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en Handelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de dod[...]"