#1: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]n het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft Israel het Purimfeest gevierd. HAMAN irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joods[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, HAMAN, Israel


#2: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mogen alles zien door Gods ogen, door de ogen van Gods Woord. We zien dat de plannen van HAMAN verhinderd werden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verbittering bij de Joden. We mogen hen vertellen dat wij ze liefhebben, omdat onze Heiland een Jood is. Ondanks ver[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Haman'.