#1: "Hoe beheren wij die zegen?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Besnijdenis, Afscheiding, Gilgal


#2: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"God heeft de aarde en het heelal met alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai d[...]"
Trefwoorden: Engel des HEREN, Hagar, Sarai


#3: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]s de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des HEREN komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#4: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des HEREN. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#5: "De feesten des HEEREN: Eerstelingen"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Eerstelingen


#6: "De feesten des HEEREN: Sabbat"

Door broeder H. van de Lagemaat op 5 oktober 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Sabbat


#7: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...] zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. We zullen in het huis des HEREN verblijven tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'HEREN'.