#1: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden


#2: "Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"

Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017.
Trefwoorden: Advent, Zelfbeeld, GROTE VERDRUKKING


#3: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]Heer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de GROTE VERDRUKKING) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgewekt worden in een verheerlijkt lichaa[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#4: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]ns leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de GROTE VERDRUKKING zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en thuis brengt. Israel heeft echter gezondigd. De Joodse mensen zijn helaas vandaag de dag niet heili[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#5: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]n de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de GROTE VERDRUKKING heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verder met Zijn volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#6: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opgenomen voor de GROTE VERDRUKKING. [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, GROTE VERDRUKKING


#7: "De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"

Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: GROTE VERDRUKKING, Tekenen, Wonderen


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Grote Verdrukking'.