#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]nadig. God is genadig, barmhartig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is heilig en goed! God laat Zijn GOEDHEID zien door Zijn schepping. Maaseja: het werk van de Heere.[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#2: "Micha - Deel 1 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 17 april 2016.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: GOEDHEID, Oordeel, Genade


#3: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]erechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods GOEDHEID verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#4: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]andachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods GOEDHEID in ons leven? Hij heeft ons verlost ( Hij is onze Goel!). Hij heeft de prijs betaald door het bloed van Zijn eigen Zoon. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op [...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#5: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...] al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met GOEDHEID en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en zien bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#6: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]rede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten twijfelen (zinken) aan Gods GOEDHEID. Asaf trok zeven eigenschappen van God in twijfel. Deze twijfels zijn ook voor ons herkenbaar. Onze gedachten en ons gevoel zeggen, dat de twijfels terecht zijn, maar Gods Woord zegt dat God [...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#7: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...] wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods GOEDHEID. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, geweld en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hu[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#8: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia waarheid zijn. God is goed voor ons. Zijn GOEDHEID is niet afhankelijk van de geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal uiteindelijk ingrijpen, maar er is nu redding en verzoening moge[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#9: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]e Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis van Gods GOEDHEID en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. Vervolgens krijgen we een visie op [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Goedheid'.