#1: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de GOEDE HERDER ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in dez[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#2: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]zus Christus had Petrus geroepen om visser van mensen te worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de schapen te worden. De GOEDE HERDER zette Zijn leven in voor Zijn schapen. Vervolgens riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te volgen, dat wil zeggen om bereid te zijn het leven te geven voor de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#3: "De stem van de Goede Herder verstaan"

Door broeder S. van Groningen op 26 oktober 2014.
Trefwoorden: GOEDE HERDER, Gods geboden, Satan


#4: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de GOEDE HERDER" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als GOEDE HERDER. Scha[...]"
Trefwoorden: GOEDE HERDER, Groeien, Vertrouwen


#5: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Christus is de GOEDE HERDER. Als Samuel David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (m[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Goede Herder'.