#1: "De menorah"

Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016.
Trefwoorden: Messias, GODS HEERLIJKHEID, Olielamp


#2: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]e God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij GODS HEERLIJKHEID terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het lijden geschreven i[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#3: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]eren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we GODS HEERLIJKHEID kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods gemeente vinden we veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie Hij is. Wij hebben allemaal wel een ervar[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#4: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]s bedekken de voeten; een bede om bewaard te blijven op de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlogen, zijn een voortdurende proclamatie van GODS HEERLIJKHEID. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Gods heerlijkheid'.