#1: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]es, heel Zijn liefde gegeven. Dit betekent dat wij onze knieen moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met GODS GEEST (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door GODS GEEST, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van GODS GEEST, dan spreken we met[...]"
Trefwoorden: Gebeden, GODS GEEST, Vervuld


#2: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]fferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons en tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben GODS GEEST ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#3: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]r God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door GODS GEEST kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze pr[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#4: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]een bron wordt waaruit een getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de oude mens, maar alleen GODS GEEST kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij denken of bidden. Daarom draait het niet om wat wij prettig vinden wat GODS GEEST in ons doet. Alle werkingen waarvan men zegt dat het man[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#5: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]e gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we GODS GEEST hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heil[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#6: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]vervloed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Israelieten. We kunnen God vinden in Christus Jezus, in Gods Woord. GODS GEEST kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#7: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]et doel moet steeds zijn wat Gods bedoeling is in ons leven. We behoren puur uit Gods genade te leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door GODS GEEST leren we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#8: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]jn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mogen weten dat we GODS GEEST hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een nieuw hart zal ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de wereld. Het gaat de Here Jezus Christus o[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#9: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...] mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1. GODS GEEST getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Go[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#10: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]aarom een lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. GODS GEEST reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mog[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#11: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]us. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van GODS GEEST gegeven, maar in de eindvervulling zal GODS GEEST gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvang[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#12: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]he situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met GODS GEEST. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#13: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...] Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben GODS GEEST ontvangen. Door GODS GEEST wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit ge[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#14: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door GODS GEEST. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt d[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#15: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...] Wij mogen door Gods liefde Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzegeld met GODS GEEST. [...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#16: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]wee olijfbomen zonder dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door GODS GEEST uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maa[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#17: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar GODS GEEST zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De Israelieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#18: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]gelijkenissen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Filippus had een bediening in Samaria, midden in een opwekking. Door GODS GEEST wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria). Ook wij moeten fijngevoelig zijn voor GODS GEEST (om de ene te bereiken). We mogen in Gods kra[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#19: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]s leven geven aan de Geest van God. De Geest van God is in ons gekomen en nu hebben we de opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met GODS GEEST. Soms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met GODS GEEST dan mak[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, GODS GEEST, Levend water


#20: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...] als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen met het denken aan de zonden door GODS GEEST. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 20 preken gevonden over: 'Gods Geest'.