Preken over: "God dienen"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]erk gaat door. God kent onze moeiten en zorgen. God dienen betekend een weg volgen van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]ijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]od ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van me[...]"

"God dienen op de Weg"
Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"Wij mogen God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brand[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]n afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel [...]"

"God dienen naar eigen idee"
Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Dienen

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]g of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een [...]"