#1: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"Ismael wordt vergeleken met een wilde ezel: hij schopt of hij wordt geschopt. Een ezel is koppig en eigenwijs. In hoeverre lijken wij op een ezel? Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Een ezel is vaker slimmer dan een mens. We kennen Gods Woord, maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij wille[...]"
Trefwoorden: Ezel, GOD DIENEN, Eerstgeboren


#2: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...] er nog zevenduizend Israelieten zijn God volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze moeiten en zorgen. GOD DIENEN betekend een weg volgen van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezicht zoeken[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#3: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]efde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende GOD DIENEN. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#4: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]j mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of GOD DIENEN, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#5: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen


#6: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mogen GOD DIENEN op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect v[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#7: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]ng (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige GOD DIENEN. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#8: "God dienen naar eigen idee"

Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Dienen


#9: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]n in de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we GOD DIENEN, maar of we GOD DIENEN. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put ha[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'God dienen'.