Preken over: "Gezag"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"Hebben wij ontzag voor het Gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel moge[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]it). De Here Jezus Christus heeft ons bekleed met Gezag. Helaas wordt vaak misbruik gemaakt van macht en wordt er gedaan alsof er geen Gezag bestaat. [...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]e normen worden aangepast. Mensen accepteren geen Gezag meer, ook het Gezag van God niet. We worden opgeroepen om ons niet te laten meeslepen door all[...]"