#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]da. De naam van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van GEWELD en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goe[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]oude testament waren de Israelieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de christenen verstrooid. Petrus wees deze christenen op de GEWELDige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te breng[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "Je hart bewaren voor geweld"

Door broeder D. Baarsen op 19 juli 2015.
Trefwoorden: GEWELD, Hart, Zoeken


#4: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woord zal zeker (nog volledig) vervuld worden. God is GEWELDig groot. Hij heeft oog voor het nietige; het volk Israel, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze wereld. [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#5: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"We kunnen ontmoedigd zijn, terwijl wij denken te werken voor de Here. Zerubbabel wilde graag de tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwam stil te liggen voor vijftien jaar. Vervolgens stelde het volk het leiderschap van Zerubbabel ter discussie. God antwoordde door een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te bem[...]"
Trefwoorden: Kracht, GEWELD, Geest


#6: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, GEWELD en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De ges[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Geweld'.