Preken over: "Gevonden"

"De gelijkenis van de verloren zoon"
Door broeder C. Stier op 18 september 2022
Trefwoorden: Gelijkenis, Verloren, Gevonden

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]van Israel (er was geen geloof). Maria had genade Gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krij[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]niet verbroken. Er heeft geen wedergeboorte plaatsGevonden. God zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Hij vindt ons kostbaar. Wedergeboort[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...] doop is een beeld van wat geestelijk heeft plaatsGevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en op[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en Gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats Gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verder met Zijn volk Israel[...]"