#1: "Hoe blijf je overeind te midden van ellende?"

Door broeder W. Evers op 23 september 2018.
Trefwoorden: Verlangen, Dorst, GEVOEL


#2: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]n keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn rechtvaardigheidsGEVOEL, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn we[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#3: "De Heer heeft geen stenen tempel nodig"

Door broeder A. van den Berk op 26 februari 2017.
Trefwoorden: SchuldGEVOEL, Fouten corrigeren, Tent


#4: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]is van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet. Geloven heeft vaak niets te maken met GEVOEL. Als wij God niet voelen, wilt dat niet zeggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons GEVOEL) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#5: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]s goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons GEVOEL verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorlo[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#6: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]in de gemeente zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons GEVOEL en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder christen en christengemeente! Als we onze levensdoelen vaststellen dan staan ons gevoe[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#7: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]felen (zinken) aan Gods goedheid. Asaf trok zeven eigenschappen van God in twijfel. Deze twijfels zijn ook voor ons herkenbaar. Onze gedachten en ons GEVOEL zeggen, dat de twijfels terecht zijn, maar Gods Woord zegt dat God genadig en barmhartig is. Als we vasthouden aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan [...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#8: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]n in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria). Ook wij moeten fijnGEVOELig zijn voor Gods Geest (om de ene te bereiken). We mogen in Gods kracht Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Gelovigen mogen Gods boodschap doorgeven. D[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Gevoel'.