Preken over: "Getuigenis"

"Hoe groot is het genot als men wandelt met God"
Door broeder G. Vochteloo op 9 oktober 2022
Trefwoorden: Wandelen, Voorspoed, Getuigenis

"Het getuigenis"
Door broeder P. van der Lugt op 27 december 2020
Trefwoorden: Complot, Benauwdheid, Getuigenis

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]e de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een Getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefan[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]rd een nieuw spijsoffer gebracht met twee broden (Getuigenis). Hebben wij ons leven gegeven als spijsoffer? Wij leven nu voor Christus. Ons spijsoffer[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]en aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons Getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bi[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]ken onder het gezag van haar man, dan is dat geen Getuigenis naar de wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)w[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een Getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de [...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]nde drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een Getuigenis voor ongelovigen. Het Getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood e[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons Getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn Getuigenis door ons heen k[...]"

"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"
Door broeder T. Stier op 9 december 2012
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]r de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we Getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de stee[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]na handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een Getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De schepping is alleen te verstaan vanuit Gods perspe[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]et opvallen in deze wereld. Zij wij bereid om ons Getuigenis te geven in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkel[...]"

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...] volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve Getuigenis in het Woord en het subjectieve Getuigenis in ons hart. [...]"