Preken over: "Getuigen"

"Hoe groot is het genot als men wandelt met God"
Door broeder G. Vochteloo op 9 oktober 2022
Trefwoorden: Wandelen, Voorspoed, Getuigenis

"Henoch / Wandelen met God"
Door broeder A. van den Berk op 6 februari 2022
Trefwoorden: Henoch, Wandelen, Getuigen

"De Heere Jezus: De Spruit"
Door broeder D. Steenhuis op 7 juni 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Spruit

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"De Joodse Man"
Door broeder D. Steenhuis op 28 februari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Jozef, Mozes, Levi

"De Heere Jezus: de Redder van de wereld"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Redder, Wereld

"Het getuigenis"
Door broeder P. van der Lugt op 27 december 2020
Trefwoorden: Complot, Benauwdheid, Getuigenis

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Wijsheid, Eniggeborene, Zoon van God

"Het Lam Gods"
Door broeder D. Steenhuis op 2 november 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden:

"De Heere Jezus: De Engel des Heeren"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Engel des Heeren, Engel, Doornstruik

"De Heere Jezus: De Schepper"
Door broeder D. Steenhuis op 7 september 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij Getuigen".
Trefwoorden: Schepping, Schepper, Adam

"Door geloofsgetuigen omringt"
Door broeder S. van Groningen op 11 augustus 2019
Trefwoorden: GeloofsGetuigen, Geloof, Vreugde

"Zien op de overste Leidsman"
Door broeder N. Groot op 19 november 2017
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, Wedergeboorte

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]e de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een Getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefan[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]rd een nieuw spijsoffer gebracht met twee broden (Getuigenis). Hebben wij ons leven gegeven als spijsoffer? Wij leven nu voor Christus. Ons spijsoffer[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]en aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons Getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bi[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]ken onder het gezag van haar man, dan is dat geen Getuigenis naar de wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)w[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"Na Pinksteren"
Door broeder J. Nugter op 31 mei 2015
Trefwoorden: Getuigen, Zendingsbevel

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]chtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van Getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een Getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de [...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]acht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij Getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]nde drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een Getuigenis voor ongelovigen. Het Getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood e[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons Getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn Getuigenis door ons heen k[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"Wij zijn allen geroepen om Getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met[...]"

"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"
Door broeder T. Stier op 9 december 2012
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]r de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we Getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de stee[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]na handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een Getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De schepping is alleen te verstaan vanuit Gods perspe[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]et opvallen in deze wereld. Zij wij bereid om ons Getuigenis te geven in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkel[...]"

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...] volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve Getuigenis in het Woord en het subjectieve Getuigenis in ons hart. [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]e Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te Getuigen van de naam van Jezus Christus. [...]"