#1: "Zien op de overste Leidsman"

Door broeder N. Groot op 19 november 2017.
Trefwoorden: GETUIGEN, Volharding, Wedergeboorte


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"God is edelmoedig: Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tege[...]"
Trefwoorden: GETUIGENis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"Stefanus was een diaken die aangesteld was om te zorgen voor de weduwen. Hij diende de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een GETUIGENis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen h[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#4: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...], brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer bij het bewegen van de schoof werd een nieuw spijsoffer gebracht met twee broden (GETUIGENis). Hebben wij ons leven gegeven als spijsoffer? Wij leven nu voor Christus. Ons spijsoffer mag gezuurd zijn, maar ons spijsoffer moet wel gebakken zijn: de werking van het zuurdesem houdt op[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#5: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]en ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons GETUIGENis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Israelieten in ballingschap [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#6: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...] bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Israel heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is dat geen GETUIGENis naar de wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)warmte te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn schepping, in alle relaties.[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#7: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, GETUIGENis


#8: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval [...]"
Trefwoorden: Offer, GETUIGEN, Wederkomst


#9: "Na Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 31 mei 2015.
Trefwoorden: GETUIGEN, Zendingsbevel


#10: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]n wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van GETUIGEN). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#11: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]e inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn Geest in de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een GETUIGENis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de oude mens, maar alleen Gods Geest kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij denken of bidde[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#12: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...] Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij GETUIGEN in onze omgeving? We mogen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot.[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, GETUIGEN


#13: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]theologen moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een GETUIGENis voor ongelovigen. Het GETUIGENis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij ac[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, GETUIGENis


#14: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...] midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons GETUIGENis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn GETUIGENis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#15: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"Wij zijn allen geroepen om GETUIGEN te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie.[...]"
Trefwoorden: Zending


#16: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God


#17: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"Zonder gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het l[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, GETUIGEN, Gids


#18: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we GETUIGENis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, GETUIGEN


#19: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]s Woord handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een GETUIGENis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De schepping is alleen te verstaan vanuit Gods perspectief. We geloven in God, die de doden levend maakt en alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een gel[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#20: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]meer in de gemeente. We komen als gemeente of als persoon steeds vaker alleen te staan. We willen niet opvallen in deze wereld. Zij wij bereid om ons GETUIGENis te geven in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkelijke vuur. Er zijn tegenwoordig veel kleine afgodsbeelden (alcohol, geld, mobiele telefoons, laptop [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#21: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: Genezing, GETUIGENis, Heilige Geest


#22: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]t in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve GETUIGENis in het Woord en het subjectieve GETUIGENis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#23: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]Heilige Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons hart uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te GETUIGEN van de naam van Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


 

Gevonden:

Er zijn 23 preken gevonden over: 'Getuigen'.