#1: "God trouw"

Door broeder N. van de Berg op 19 juni 2016.
Trefwoorden: Trouw, Ontrouw, GETROUW


#2: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een voorspoedig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij GETROUW is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#3: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#4: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het lichaam volgt gewoon de sturing van het hoofd. Christus is de GETROUWe Getuige. Hij laat volkomen zien wie God is. Hij getuigt van Zijn Vader. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen w[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#5: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...] van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: GETROUW, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen vertrouwen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze geestelijke Broeder.[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#6: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]door Israel zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God GETROUW en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertier[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#7: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...] Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn GETROUWheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het huis en het huis van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Getrouw'.