Preken over: "Gerechtvaardigd"

"Vijf condities van een christen"
Door broeder J. Nugter op 15 november 2020
Trefwoorden: Betrouwbaar, Hoop, Gerechtvaardigd

"Geheimenis van de Godsvrucht"
Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]n ons hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons Gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn w[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]en op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons Gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Chr[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]lijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, Gerechtvaardigd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]<br/> 2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn Gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.<br/> 3. er is geen scheiding mogelijk van [...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij Gerechtvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christ[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...] gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor Gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...] de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn Gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woor[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]t Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn Gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. No[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]es beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God Gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlij[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]en nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn Gerechtvaardigd door ons geloof. Hij ziet onze gezindheid. [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]eer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons Gerechtvaardigd. Wij horen als Gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven ontvangen omdat wi[...]"