#1: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid


#2: "Gericht blijven op de grootheid van God"

Door broeder J. Nugter op 10 juni 2018.
Trefwoorden: Grootheid, GERECHTIGHEID, Tegenstelling


#3: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot GERECHTIGHEID. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar de[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#4: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]kan God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods GERECHTIGHEID. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson leidde een dubbelleven. Simson speelde heel bewust met vuur in zijn omgang met Delila. Waarom trapte [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#5: "Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"

Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Tsidkenu, GERECHTIGHEID


#6: "Op weg naar het Koninkrijk van God"

Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014.
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, GERECHTIGHEID


#7: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]geveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van 5 meter. De pilaren stonden bij de ingang van het heilige. Koper staat voor kracht, maar ook voor Gods GERECHTIGHEID (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze GERECHTIGHEID. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de [...]"
Trefwoorden: GERECHTIGHEID, Kracht, Hogepriester


#8: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"Wij voelen Gods hart kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods GERECHTIGHEID straft het onbekeerde Israel. Gods GERECHTIGHEID moest worden gehandhaafd, want God had een verbond gesloten met Israel. GERECHTIGHEID is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, GERECHTIGHEID


#9: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]een moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vol van onGERECHTIGHEID. Er is ons niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een plan met D[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#10: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk aan het voorbereiden. De Opgang uit de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze GERECHTIGHEID. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de woestijn. Hij bereid ons ook voo[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#11: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]uw geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij GERECHTIGHEID verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons l[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#12: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] wat we hebben verdiend. Het tweede hoofdstuk vormt een r?ntgenfoto van Isra?l. God klaagt Isra?l aan (Gods heiligheid). Isra?l wordt gestraft (Gods GERECHTIGHEID). Isra?l wordt vernieuwd en hersteld (Gods liefde). In het derde hoofdstuk wordt de verlossing van Gomer beschreven en Isra?l's herstel. God beschrijft Zijn plannen met betrekking tot d[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#13: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de GERECHTIGHEID van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#14: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij zal alle Joden op ??n dag terugbrengen naar het land Israel (de Here Jezus is onze GERECHTIGHEID). De Here Jezus is niet alleen voortgekomen uit Israel (rijsje, spruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Gerechtigheid'.