Preken over: "Genezing"

"Naaman genezen / Het geloof van een meisje"
Door broeder P. van der Lugt op 17 oktober 2021
Trefwoorden: Elisa, Genezing, Meisje

"De kreupele genezen"
Door broeder A. van den Berk op 10 oktober 2021
Trefwoorden: Genezing, Medelijden, Hulp

"De ziekte en genezing van Hizkia"
Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017
Trefwoorden: Koning, Gebed, Juda

"Occulte verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 19 april 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Verleiding, Occultisme, Genezing

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op Genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er wa[...]"

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]ilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God Genezing e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot Genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Her[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]: 46 t/m 52 en Mark 11: 1 t/m 11 lezen we over de Genezing van een blinde. In Luc 19: 1 t/m 9 over een tollenaar die genezen wordt. Nog 2 blinden word[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]geisoleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om Genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal word[...]"