#1: "Gebed voor de gemeente"

Door broeder J. Nugter op 5 januari 2020.
Trefwoorden: Knielen, Bidden, Opdat


#2: "Paulus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus


#3: "De Heere Jezus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Bovenzaal, Profetie


#4: "De zonde van 1"

Door broeder J. Heijdeman op 30 juni 2019.
Trefwoorden: Achan, Jozua, GEMEENTE


#5: "Wat gebeurt er dan met Israel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, Opname, GEMEENTE


#6: "Wat doet de Gemeente daar?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Vaderhuis, Gouden stad


#7: "Waar is de Gemeente dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2019.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: GEMEENTE, Opname


#8: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden


#9: "De onderlinge bijeenkomst"

Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2019.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Bijeenkomst


#10: "Hoe gaat die opname in zijn werk?"

Door broeder D. Steenhuis op 3 december 2018.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Wolken


#11: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#12: "Wat zei de Heere Jezus er van?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2018.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#13: "Christus als Heer van Zijn gemeente"

Door broeder B. van Twillert op 12 september 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Verschijning, Wederkomst, GEMEENTE


#14: "Beelden uit het oude testament"

Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018.
Uit de serie: "Opname van de GEMEENTE: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#15: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]er struikelblokken in ons leven die wij niet bereid zijn om op te ruimen? Wat we zaaien, dat zullen we ook oogsten! Hoe gaan we om met Gods Woord als GEMEENTE? Hoe is ons leven veranderd sinds we tot geloof zijn gekomen? Zijn we nog steeds bereid om ons leven te laten veranderen? Houden we ons aan het Woord van God? Het Woord van God kunnen wij nie[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#16: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]e Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de GEMEENTE opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#17: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]aam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de GEMEENTE. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen behouden worden. De mens wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#18: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"Stefanus was een diaken die aangesteld was om te zorgen voor de weduwen. Hij diende de GEMEENTE in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen h[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#19: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de GEMEENTE en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#20: "Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: GEMEENTE, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde


#21: "De organisatie van de gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van God, Kudde


#22: "Wat doet de gemeente in de hemel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, GEMEENTE


#23: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Helden, Wederkomst


#24: "Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, GEMEENTE, Vaderhuis


#25: "Wat is de uitstraling v.d. gemeente nu en straks?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: GEMEENTE, Avondmaal, Wijsheid


#26: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn GEMEENTE. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helft niet aangezegd, maar wij kunnen alles weten do[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#27: "Wat is het bijzondere van de gemeente?"

Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: GEMEENTE


#28: "Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: GEMEENTE, Vaderhuis, Schepping


#29: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]e gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de GEMEENTE; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgewekt worden in een verheerlijkt lichaam; de dan nog levende gelovigen veranderd worden met ook een verheerlijkt lichaam en beid[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#30: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]r God zal omwille van Zijn eigen heilige naam, Zich blijven ontfermen over het volk Isra?l. God blijft trouw. De toekomst van Isra?l, maar ook van de GEMEENTE hangt af van de trouw van God en hangt niet af van mensen. God is heilig. Een bruidspaar spreekt tegen elkaar uit dat ze heilig zijn voor de ander. Heilig zijn geeft dus een nabijheid, intim[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#31: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren


#32: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...] te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverhouding binnen het huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de GEMEENTE. Door de GEMEENTE wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Isra?l heeft [...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#33: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...] Zijn wij bereid om Gods wil te doen? Kunnen we zeggen: "Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn leven." Wij mogen Christus ontmoeten als Hij de GEMEENTE zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#34: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]ig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efezi?rs gaat over de GEMEENTE. God heeft een apart plan met de GEMEENTE. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons ha[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#35: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...] tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de GEMEENTE) in de sterke verwachting dat hij de opname van de GEMEENTE mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan [...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#36: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]onder dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Jezus Christus was dat Hij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de GEMEENTE om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#37: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]uurlijk. Waar slapen wij? Wordt ons leven een leven van rituelen? Durven we onze zonden te bespreken met onze vrouw, onze man? Ga naar iemand uit de GEMEENTE om de zonden te belijden aan God! [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#38: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de GEMEENTE geopenbaard. Als wij meer willen weten over de GEMEENTE, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efezi?rs gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#39: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...] dan hebben wij deel aan Hem, dan zullen we de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijding, overgave aan de Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn GEMEENTE vormen. [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, GEMEENTE


#40: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]. De Here Jezus bidt en pleit voor ons. Hij bereidt een plaats voor ons in de hemel. Dit is de betekenis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er velen in de GEMEENTE die nog steeds aards gericht zijn en leven als vijanden van het kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opgeven. De Here Jezus Christu[...]"
Trefwoorden: Hemel


#41: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de GEMEENTE) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#42: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]n ons leven. We zijn niet bereid om de resten in ons leven op te ruimen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen! Samen vormen wij de GEMEENTE van Christus. Als wij niet dagelijks Gods Woord lezen, dan komen er compromissen in ons leven en in het leven van de GEMEENTE. In Zura (nederlaag), bij een onvruchtbare vrouw, begon God te w[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#43: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel zonden in die stad, die langzamerhand ook in de GEMEENTE kwamen. De zonden kunnen niet uit de GEMEENTE geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#44: "De gemeente gaat naar het Vaderhuis"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: GEMEENTE, Vaderhuis


#45: "De gemeente als de woonplaats van God"

Door broeder P. van den Berg op 21 april 2013.
Trefwoorden: GEMEENTE, Eenheid


#46: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"

Door broeder T. Stier op 17 april 2013.
Uit de serie: "Israel en de GEMEENTE in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst


#47: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"

Door broeder C. Stier op 13 februari 2013.
Uit de serie: "Israel en de GEMEENTE in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, GEMEENTE, Messias


#48: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn GEMEENTE, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreugde is alleen in Hem. De realiteit is echter dat wij niet altijd verlan[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#49: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"

Door broeder C. Stier op 16 januari 2013.
Uit de serie: "Israel en de GEMEENTE in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, GEMEENTE, Profetie


#50: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, GEMEENTE, Vrucht dragen


#51: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]ls broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de GEMEENTE op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de GEMEENTE? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de GEMEENTE. Hij gaf zijn be[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#52: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de GEMEENTE gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk zich zal bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Gods plan is uiteindeli[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#53: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...] gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de GEMEENTE voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de GEMEENTE is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het lichaam[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#54: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#55: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]e ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De GEMEENTE is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods GEMEENTE vinden we veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie Hij is. Wij[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#56: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]n. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de GEMEENTE? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil e[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#57: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]eam: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de GEMEENTE en de schepping. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#58: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]n, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de GEMEENTE als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#59: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]voering naar Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De GEMEENTE van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan[...]"
Trefwoorden: GEMEENTE, Koning, Hogepriester


#60: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]aring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de Olijfberg. 1 Thess. 4: 15 tot 18. De Here Jezus komt terug voor de GEMEENTE. Wij zullen in wolken de Here tegemoet gaan in de lucht. Openbaring 22:20. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#61: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De GEMEENTE is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De GEMEENTE wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de GEMEENTE vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, GEMEENTE


#62: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]in God, die de doden levend maakt en alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsoffer. Zijn offer was geen religie. Henoch wandelde met God. De GEMEENTE mag wandelen (dat is leren kennen) met God totdat God de GEMEENTE tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. Zoe[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#63: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]ar betekent 'loon'. De Here Jezus is ons erfdeel, ons loon. De naam Zebulon betekent 'woning' . God wil uiteindelijk bij Zijn volk Israel en bij Zijn GEMEENTE voor eeuwig wonen. [...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#64: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...] Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt de GEMEENTE om elkaar aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om de samenkomsten bij te wonen. Go[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#65: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]an God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de GEMEENTE tot voorbeeld. God wil de GEMEENTE zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haa[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#66: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]hoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de GEMEENTE van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saulus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Simon Petrus kreeg de opdracht om naar een aanvoerder [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#67: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De GEMEENTE was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. W[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#68: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]in bewaren om staande te blijven in deze wereld. Is ons geloof zuiver? Of is ons geloof oppervlakkig? De invloed van de wereld komt steeds meer in de GEMEENTE. We komen als GEMEENTE of als persoon steeds vaker alleen te staan. We willen niet opvallen in deze wereld. Zij wij bereid om ons getuigenis te geven in deze wereld? De drie vrienden kozen om[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#69: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...] rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De GEMEENTE was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#70: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"Mensen houden steeds meer van zichzelf. We leven in een tijd waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de GEMEENTE zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ied[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#71: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de GEMEENTE dan hebben! In onze droefheid mogen we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is gekomen om onze vreugde vol te maken. Hij is groot! We vergeten te genieten van de dingen, die we n[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#72: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de GEMEENTE. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de GEMEENTE. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk v[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, GEMEENTE


#73: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...] Het enige wat we kunnen doen is ons beschikbaar stellen, meer kunnen we niet doen. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. Hoewel Jezus Christus Zelf de GEMEENTE heiligt, is het goed als we met elkaar meeleven. Wij moeten niet onberispelijk worden, maar de Here Jezus wil ons onberispelijk maken. We mogen elkaar bij Hem brengen, voor elkaar bidden. [...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#74: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"Schapen herkennen de stem en het geluid van de herder. Een herder kent alle schapen. Een herder moet veel weten en kunnen. Elke GEMEENTE heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elk[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#75: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ge Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De GEMEENTE zal worden opgenomen voor de grote verdrukking. [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#76: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]re mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een GEMEENTE die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest opstaan; hij moest bereid zijn om te gehoorzamen. God deed toen de rest. Wij kunnen ook gebonden z[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#77: "Wegneming van de Gemeente"

Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2009.
Uit de serie: "De GEMEENTE van Jezus Christus".
Trefwoorden: GEMEENTE


#78: "Wat is de Gemeente?"

Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009.
Uit de serie: "De GEMEENTE van Jezus Christus".
Trefwoorden: GEMEENTE


#79: "Kenmerken van de Gemeente"

Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009.
Uit de serie: "De GEMEENTE van Jezus Christus".
Trefwoorden: GEMEENTE


#80: "Verantwoordelijkheden in de Gemeente"

Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009.
Uit de serie: "De GEMEENTE van Jezus Christus".
Trefwoorden: GEMEENTE


#81: "Wat voor vat ben jij?"

Door broeder J. Nugter op 16 oktober 2009.
Uit de serie: "De GEMEENTE van Jezus Christus".
Trefwoorden: GEMEENTE


 

Gevonden:

Er zijn 81 preken gevonden over: 'Gemeente'.