Preken over: "Gemeenschap"

"De diepe betekenis van het avondmaal"
Door broeder J. Lukasse op 13 februari 2022
Trefwoorden: Avondmaal, Gemeenschap, Verkondiging

"Klein, maar wijs"
Door broeder J. Heijdeman op 22 augustus 2021
Trefwoorden: Toekomst, Gemeenschap, Huis van God

"Leven in gemeenschap"
Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...] en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in Gemeenschap met God leven. Zolang wij naar de wet kijken, worden we geconfronteerd met veroordelin[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]t daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het evangelie[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]n van Petrus verlangde de Here Jezus ernaar om de Gemeenschap met hem te herstellen. Petrus heb jij mij lief met opofferende liefde, meer dan de ander[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]kelijk had de mens een aardse opdracht en had hij Gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaa[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we Gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en b[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...] voor allerlei zonden. De Here Jezus Christus wil Gemeenschap met ons hebben. Hij verlangt naar harten die naar Hem uitgaan. Hij verlangt naar hefoffe[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]t open te leggen voor God. We blijven in Hem door Gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te vertrouwen, ook als Hij snoeit in ons leven[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]r zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had geen Gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. Zij g[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]et alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit Gemeenschap met Hem. [...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...] van de Heere ons eigen maken. Onze roeping is om Gemeenschap te hebben met de Here Jezus Christus. De vierde zoon geeft Lea de naam Juda, wat betek[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]htvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook Gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verl[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"Afgelopen week heeft de Israelische Gemeenschap het Joods Nieuwjaar gevierd. Daarnaast vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende [...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...] aan de tafel, die God heeft voorbereid. We mogen Gemeenschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons to[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]voor de discipelen. Door het geloof hebben we een Gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "Abba" zeggen, dat wil zeggen dat we door g[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]n. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij Gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hog[...]"